Учениците от пилотния проект Дуално обучение зарадваха децата от Дома в с. Доганово

На 24 юни 2016 г. учениците от паралелката Дуално обучение в Софийската Финансово-стопанска гимназия организираха благотворителен базар в полза на Дома за деца, лишени от родителски грижи в село Доганово. Верни на своята бъдеща професия*, те търгуваха с лакомства и учебни пособия, предоставени от фирмите, участници по проекта, сред които и Kaufland. По този начин младите предприемачи направиха първи стъпки в бизнеса.

Базарът в гимназията под надслов "Търговия и благотворителност" премина с голям успех и интерес както сред ученици, така и сред учители. "Учениците демонстрираха как бизнесът може да бъде съпричастен с общественозначими каузи, а инвестицията, която правиш, има за свой резултат ангажираност със социално отговорно поведение", сподели нашият представител на събитието Ангелина Делчева.

По време на инициативата бе събрана значителна сума. С тези средства учениците ще създадат условия за спорт и по-здравословен начин на живот, осигурявайки спортна екипировка и топки за децата от дома. Талантливите ученици от пилотната паралелка по дуална форма на обучение бяха изготвили самостоятелно с техниката декупаж различни предмети – шишета, чинии, саксии, вази, дъски за рязане и др., които също бяха включени в базара.

"В резултат на ежемесечните инициативи през първата учебна година, провеждани съвместно от фирмите партньори с учениците от пилотната паралелка, наблюдаваме нарастващ интерес на гимназистите към изучаваната специалност "Търговия", както и желание за активност и съпричастност към благотворителни каузи - част от политиката и дейността на фирмите партньори по проекта. За тази цел всеки ученик получи специална грамота за участието си в благотворителната кауза", обясни София Дамянова, ръководител на проекта "Дуално обучение" от страна на Австрийската Стопанска камара.

Kaufland благодари на децата за тяхната отдаденост и положените усилия и с готовност ще подкрепи подобни социалнозначими инициативи в бъдеще.

* Пилотната паралелка в Националната финансово-стопанска гимназия стартира през изминалата учебна 2015/2016 година в град София. Тогава Kaufland участва в проекта на Австрийската Стопанска камара в партньорство с четири фирми в сферата на търговията, а от учебната 2016/2017 година списъкът на партньорите по проекта се разшири с още една търговска фирма.


За период от пет години учениците ще съчетават усвояването на теоретични и практически знания и умения. В рамките на 11. и 12. клас те ще имат възможност за практика във филиал на Kaufland под менторството на опитен специалист. За тях през този период са предвидени трудово възнаграждение и договор, благодарение на който работата във фирмата ще се зачита за трудов стаж.

Учениците, обучаващи се в тези паралелки, освен диплома след успешно положени изпити при завършване, получават и свидетелство за придобита професионална квалификация за професия Икономист, специалност Търговия.