Кауфланд България oтново участва в проект за дуално обучение

Кауфланд България oтново участва в проект за дуално обучение

За втора поредна година Кауфланд България се включва в проекта на Стопанската камара на Австрия за дуално обучение, който дава възможност за професионално развитие на ученици с интерес към търговията. Пилотната паралелка в Националната финансово-стопанска гимназия (http://www.nfsg.online.bg/bul/priem/priem.htm) стартира през изминалата учебна 2015/2016 година в град София. Тогава Kaufland участва в проекта в партньорство с четири фирми в сферата на търговията, а от учебната 2016/2017 година списъкът на партньорите по проекта се разшири с още една търговска фирма.

След успешния старт на първата паралелка, Националната финансово-стопанска гимназия отново обявява прием след 7 клас на деца, които успешно са положили изпитите си по български език и литература и математика от Националното външно оценяване.

Възможност за участие в дуалното обучение имат всички ученици, записали се да учат в специалност "Търговия" в гимназията – партньор по проекта. За период от 5 години учениците ще могат да съчетават усвояването на теоретични и практически знания и умения. В рамките на 11. и 12. клас учениците ще имат възможност за практика във филиал на Kaufland под менторството на опитен специалист. За тях през този период са предвидени трудово възнаграждение и договор, благодарение на който работата при нас ще се зачита за трудов стаж.

В Германия, Австрия и Швейцария дуалното обучение е добре работеща практика от години. Ние в Kaufland сме дълбоко убедени в ползите от този вид образование. Учениците, обучаващи се в тези паралелки освен диплома след успешно положени изпити при завършване, получават и свидетелство за придобита професионална квалификация.

Националната финансово-стопанска гимназия, в която стартира пилотната паралелка е училище с богат опит в различни международни програми, добър имидж сред ученици и родители, квалифициран и мотивиран преподавателски и управленски състав.