Stava

Гимназистите ще се обучават за професия "Икономист", специалност "Търговия".

Две нови паралелки стартираха по дуалната форма на обучение

На 15-и септември 2016 г. Националната финансово-стопанска гимназия в град София приветства за втора поредна година с "добре дошли" учениците от две нови паралелки, които ще се обучават за професия "Икономист", специалност "Търговия" по дуална форма, в партньорство с водещи международни търговски вериги, сред които и Kaufland България.


Проектът, който се организира от Стопанската камара на Австрия, стартира през 2015 година с една паралелка в Националната финансово-стопанска гимназия. Големият интерес към проекта доведе през 2016 г. до
по-голям брой фирми партньори, както и повече деца, желаещи да се обучават по дуалната система.


Тази нова за България система на обучение дава шанс на учениците, паралелно с изучаването на теория по дадена професия, да приложат наученото в реална работна среда в избрана фирма партньор. Това е доказана през годините успешна и печеливша практика в Австрия, Германия и Швейцария.


Освен ценен практически опит, гимназистите ще получават в 11-и и 12-и клас възнаграждение на базата на трудов договор, а работата им ще се зачита за трудов стаж. В края на обучението младежите ще получат от една страна Свидетелство за професионална квалификация – трета степен, а от друга – Диплома за завършено средно образование. Учащите, показали умения, мотивация и отговорност, ще имат възможност да продължат работа във фирмите партньори.