1467801349421

Компанията стартира модернизация, чрез която в по-пълна степен ще отговори на нарастващите очаквания на потребителите.

Kaufland България стартира амбициозен IT проект

През месец август Kaufland България дава началото на IT проект, свързан с разработката на вътрешни за фирмата IT приложения.

Компанията сформира екип от опитни програмисти, които в сътрудничество със своите немски колеги ще имат за цел създаването на мобилни приложения за служители и крайни клиенти, както и поддръжката на наличните системи, с които Kaufland работи.

Следвайки динамичното развитие на пазара на търговия на дребно, компанията стартира модернизация, чрез която в по-пълна степен ще отговори на нарастващите очаквания на потребителите. В момента фирмата търгува в седем държави и ангажира над 150 000 служители.

Внедряването на IT системи е част от стратегията за увеличаване на ефективността на работа на различни звена и по тази причина проектът е ключов за компанията.

Като първа стъпка в проекта, Kaufland търси единадесет програмисти за своя офис в София, специализирани основно в iOS,  Android, както и ABAP програмиране. Бъдещите цели на компанията включват разширяване на IT екипа чрез реализирането на допълнителни интернационални проекти.

Повече информация относно изискванията към търсените специалисти, можете да намерите тук