Стажантска еко инициатива за Деня на детето

Eкипът ни от стажанти сподели един чудесен и слънчев ден с 14 деца от столична детска градина на 1 юни. Целта им беше съвместно да облагородят био градинка в Софийския квартал "Витоша", участвайки заедно в проект на сдружение "Био град София".
Заедно те засадиха голям брой красиви цветя и помогнаха за освежаването и цялостната поддръжка на градинката, възпитавайки у децата любов към природата и екологично съзнание.

Инициативата, под надслов "Заедно с природата за по-добро бъдеще!" е финална част от обучителна програма, специално предназначена за стажантите в Kaufland, която цели да запознае младите колеги с ценностите на фирмата, както и да развие компетентности като работа в екип, комуникация, предприемчивост.

За да подкрепи инициативата, Kaufland осигури всички необходими материали – различни видове градински цветя, ръкавици, напитки и лакомства за малките помощници. Резултатът – по-красива градинка за разходка и отдих, както и много усмивки и приятен ангажимент за малките ни гости.

"Стажантският ни проект за 2016 г. донесе силен емоционален заряд в Деня на детето. Имахме възможността отново да бъдем деца в компанията на малките ни партньори от сдружение "Био град София". Децата ни показаха как с лекота може да съчетаваме отговорно поведение към природата и да се забавляваме.", сподели с нас Ангелина Делчева, стажант в Човешки ресурси.

Стажантската програма на Kaufland съществува от 2014 година, като тя дава възможност на млади хора, завършващи своето висше образование да направят първи стъпки в кариерата. Стажантски позиции се разкриват в звена като Търговска дирекция, Дистрибуция, Счетоводство, Финанси, Контролинг, ИТ, Човешки ресурси, Реклама и връзки с обществеността. По време на шестмесечния стаж младите колеги имат възможност да работят с утвърдени специалисти в съответната област и да се запознаят с успешни практики в една от водещите търговски фирми в България. Значителна част от младите хора след своя стаж избират Kaufland като свой постоянен работодател.

През 2016 година фирмата стартира и стажантска програма за развитие на млади ръководители в Продажби.