buehne_klein_1280x400_top-team

Съвместно договаряне на целите
Заедно с нашите служители договаряме цели, поставяме ясни задачи и създаваме сфери на отговорност със свобода на действие.

Доверие в служителя
Ние вярваме на нашите служители, че изпълняват възложените им задачи по възможно най-добрия начин и развиват предложения и идеи, които движат фирмата напред.

Говорим вместо да пишем
Ние говорим помежду си и поощряваме директното, откровеното и своевременното общуване.

Коректност
Общуваме коректно и с уважение един към друг.

Надеждност
Спазваме поетите обещания и договорености и сме надеждни партньори за нашите служители. 

Похвала – Признание – Способност за критична оценка
Редовно даваме на всеки служител обратна връзка за резултатите и поведението му. По този начин чрез конструктивна критика и положително признание за извършената работа подкрепяме и мотивираме.

Контролът е подкрепа
Контролираме по същество и по подходящ начин. Заедно с нашите служители използваме установените у тях възможности за подобряване на работата.

Ръководителят – пример за подражание
Ние сме – дори в кризи и конфликтни ситуации – благонадеждни, честни, заслужаващи доверие и лоялни.

Отвореност
Отворени сме към променящите се изисквания и общи условия с оглед на по-нататъшното развитие и подобрение на фирмата.

 • Постъпваме така, че да бъдем известни и ценени като атрактивен работодател.
 • Назначаваме на незаетите места преди всичко хора от собствените си редици и подкрепяме по този начин смени във фирмата и сферите.
 • Вземаме решения за заемане на работни места чрез професионални методи на подбор.
 • Вземаме решения за назначаване винаги съгласно принципа на 4 очи с участието на прекия ръководител.
 • Посрещаме новите служители в първия им работен ден с внимание и добре подготвени. Въвеждаме всеки служител квалифицирано в неговата дейност и функция.
 • Чрез редовни разговори за обратна връзка установяваме колко успешно е въвеждането в работата.
 • Определяме такова работно време и условия на труд, позволяващи на нашите служители да съчетават професията, семейството и свободното си време.
 • Възнаграждаваме адекватно резултатите и ангажимента на нашите служители в съответствие с позицията и ситуацията на трудовия пазар.
 • С всеки служител провеждаме периодично разговори за оценка на резултатите, поведението и развитието му във фирмата.
 • Подкрепяме и поощряваме нашите служители в тяхното професионално и личностно развитие.
 • Разделяме се със служители в дух на разбирателство, коректно и с уважение.