Експанзивен растеж, икономическа мощ

Вече повече от 10 години ние успешно разширяваме дейността си в Централна и Източна Европа. Заедно с нашите над 1200 филиала управляваме и няколко месопреработвателни предприятия и логистични центрове. Едновременно с това над 150 000 служители в Европа изграждат силния екип на Kaufland. Впечатляващи успехи, които непрестанно надграждаме.

Международно сътрудничество и перспективи

Тези от Вас, които търсят работа в международна среда, при нас са в добри ръце. Предлагаме множество задачи, изискващи сътрудничество отвъд границите на нашата държава. В зависимост от областта Ви на реализация съществуват възможности за придобиване на международен опит в някое от дружествата ни в Европа.