Zentrale

Дирекция Администрация и Финанси обединява различни дейности.

Контролинг

В направление Контролинг чрез коректно и точно обработване и анализ на информацията подпомагаме стратегическите решения на ръководството.

Счетоводство

Отчитането на всички стопански операции е задача на колегите ни от направление Счетоводство.

Първо звено за контакт по ИТ въпроси за нашите служители

Направление ИТ е първото компетентно звено за контакт за филиалите и всички служители по ИТ въпроси.

Право и съответствие

Направление Право и съответствие изготвя правни становища и съветва по юридически въпроси ръководството и отделните звена в компанията. В компетенциите на направлението са следните теми: Compliance Management система, превенция на корупция, продуктова сигурност, предотвратяване на измами, защита на личните данни и на конкуренцията.

Колегите от Право и съответствие осъществяват и координацията на важни процедури и сътрудничеството с външни адвокатски кантори.

Информационни технологии

Направление IT е първото компетентно звено за контакт за филиалите и всички служители на компанията по IT въпроси. Занимаваме се с поддръжката на IT приложения в областта на търговията на дребно, логистиката, касовите системи, управлението на филиали, администрацията и мобилните услуги. В нашата сфера на дейност са и технологиите и IT инфраструктурата в Kaufland - определяме технологичната база за работа на приложенията, отговаряме за обработката на огромен поток от данни, осигуряваме непрекъсната наличност на необходимите приложения и информация, подсигуряваме наличността на необходимата техника, както и инсталацията и поддръжката й.