Informationssysteme

Подбор

Желанието ни да работим с най-добрите професионалисти поставя екипа ни по Подбор пред постоянното предизвикателство да намери, привлече и подбере новите ни колеги. Справяме се успешно чрез професионално търсене на персонал, честен процес по подбор, изграден на нашите принципи за обективност и благонадеждност и подход за общуване с кандидатите ни с уважение и респект.

Администриране на персонала

От сключване на трудови договори през изготвяне на различни справки до трудовоправни казуси, екипът ни от професиолисти се грижи за коректното и законосъобразно обработване на цялата информация относно настоящите и бивши служители на компанията.

Обучение и развитие

Мотивацията на нашите служители е изключително важна за нас. Затова и в отдел Обучение и развитие се занимаваме с разработването на различни програми, които да повишат квалификацията на колегите ни и да им предоставят нови възможности за успешна вътрешна реализация в компанията.

Мотивиране и задържане

Удовлетвореният служител е наша цел и показател за успеха ни като работодател. За това се грижи и екип от доверени лица, благодарение на които получаваме непрекъсната обратна връзка, за да отговаряме максимално на очакванията на нашите колеги и да ставаме все по-добри в това, което правим.

Възнаграждения и придобивки

Изчисляването на работната заплата на над 6500 служители е изключително отговорна задача, с която колегите ни от Възнаграждения и придобки се справят успешно всеки месец.