Informationssysteme

През месец август 2016 г. Kaufland България стартира IT проект, свързан с разработката на вътрешни за фирмата IT приложения. В новосформирания IT HUB работи екип от опитни IT специалисти, които в сътрудничество със своите немски колеги, имат за цел създаването на множество приложения за служители и крайни клиенти, както и поддръжката на наличните системи в Kaufland & Lidl.

Екипът от програмисти и апликейшън специалисти, със седалище в град София, разработва софтуерни решения, използващи най-съвременните технологии, методи и инструменти, които отговарят на високи стандарти за сигурност, производителност и качество.

Звената на работа в Kaufland Сървис са ABAP, UI5, iOS, Android, Xamarin, Java, Business Intelligence, Central Application Support, SharePoint, SAP Basis, MiddleWare, Hadoop, SAP User Access

Сред нашите цели са да затвърдим първото място на пазара като оставаме динамични и насочваме усилията си към удовлетвореност на клиента. А това може да се постигне като оптимизираме процесите си чрез инвестиция в системи и хора, които ги изграждат и поддържат. Нашата стратегия за Smart Sourcing покрива нуждата от ресурси, справя се с проблема за намиране на таланти в Германия, дава възможността за разширяване на мащабите на работа, залага на силния потенциал в страната и открива десетки работни места за истински професионалисти в България. Служителите ни са колеги, а не външни консултанти и носят със себе си огромното знание на компанията. Някой би попитал Защо в България? Ние по-скоро ще отговорим - А къде другаде? Тук има наличие на отличителни знания в софтуерната разработка, образователна програма с фокус върху IT и математика, възможности за партньорство с местни партнъори, съвместима работна култура и малка разлика в часовите зони с немските ни колеги.

Ще се радваме да се присъедините към нашия екип!