Logistik

Прием стоки и складиране

В Прием стоки проверяваме внимателно доставените стоки съобразно зададените количествени и качествени характеристики. Тук се документират пропуските и се описват доставките с помощта на нашите съвременни системи за обработка на данни.

Комисиониране

При комисионирането съхраняваните артикули се групират според заявките и поръчките се пренсаят до рампите за транспортиране. Тези дейности извършваме чрез ефективна методология с модерни системи за управление (SAP и др.), подемно-транспортни съоръжения, системи за комисиониране с гласово управление, както и автоматизирана система за складово съхранение.

Експедиране на стоки

При експедирането на стоки подготвяме необходимите документи за доставка на събраните палети и предаваме стоките и документите за доставка на шофьорите на товарни автомобили. Качественият контрол на изходящите стоки и проверката за правилното окомплектоване на заявката, е важна и отговорна задача, която ни гарантира спазването на нашите високи стандарти за качество.

Разгледайте кариерните ни възможности в сферата на Логистиката и станете част от екипа на най-голямата търговска компания в България. Очакваме Ви!