Кандидатствайте още сега за някоя от многобройните ни свободни позиции

Вашият директен старт

С над 150 000 служители и близо 1300 филиала в Европа, множество месопреработвателни предприятия и логистични центрове, ние Ви предлагаме разнообразни възможности за директен старт.

Споделете знанията си и своя професионален опит, придобит по време на Вашето образование, или практика. Приложете заедно с нас нашите високи стандарти.

Предпочитате да работите в екип и цените стабилността, откритостта и надеждността? Тогава тук сте на правилното място! Предлагаме Ви разнообразни възможности успешно да изградите своето професионално бъдеще. Тук Ви очакват атрактивно заплащане, открити принципи на ръководене и сърдечни колеги.

Вашият профил

  • Нашата основна дейност –търговията, е Ваша страст
  • Притежавате подходящ според изискванията профил – имате успешно завършена практика, професионална  квалификация или висше образование
  • Бихте могли да споделите с нас практическия си опит в търговията
  • Отличавате се с инициативност и готовност да изпълнявате с високо качество своите задачи 

Вашите предимства

  • Възползвайте се от сигурно работно място в икономически успешна компания
  • Ние Ви предлагаме разнообразни, предизвикателни и отговорни задачи.
  • Разполагаме с широка мрежа от филиали на атрактивни локации
  • Предлагаме Ви добри възможности за професионална реализация, развивайки знанията и уменията на специалисти и ръководители от собствените ни редици
  • Ние Ви мотивираме и подкрепяме чрез признание, похвала и надеждна обратна връзка.