Най-важното в един поглед:

  • Условие: Завършено минимум бакалавърско ниво
  • Направление: Според обявената стажантска позиция
  • Продължителност: 6 месеца

Използвайте възможността да приложите на практика събраното по време на следването си знание и да придобиете опит в конкретна професионална област с нашата 6-месечна Стажантска програма в различни професионални сфери като Търговия и маркетинг; Дистрибуция, ИТ, Финанси, Счетоводство, Контролинг, Човешки ресурси, Право и съответствие. Така още след завършване на висшето си образование можете да опознаете процесите в успешна международна търговска компания.