Работата в интернационална компания е много динамична, такъв е и стажът тук. Макар и като стажант, аз съм поставена наравно с останалите колеги и нося отговорност за работата си. Това ми помогна да изградя и подобря качества като по-добра организация, съсредоточеност и мотивация да ставаш все по-добър и да показваш какво още можеш всеки ден.

Преслава И.
Споделен опит от нашите стажанти
Преслава И. от София
Стажантска програма Централа
Отдел Финанси

Това ми помогна да изградя и подобря качества като по-добра организация, съсредоточеност и мотивация да ставаш все по-добър и да показваш какво още можеш всеки ден.

Освен професионалните знания, които се получават в конкретния отдел, тук може да разшириш погледа си като цяло за бизнес концепцията на фирмата и ако се интересуваш достатъчно, от колегите може да се научи много за дейността на другите отдели.


Освен работната среда, в Kaufland може да се изградят прекрасни приятелски взаимоотношения.