Да участвам в целия процес на работа беше предизвикателство, както и възможност да дам най-доброто от себе си. Научих се бъда адаптивна, доразвих способността си за организиране на времето и приоритизиране на задачите.

Виктория И.
Споделен опит от нашите стажанти
Виктория И. от София
Стажантска програма Централа
Направление Човешки ресурси

Да участвам в целия процес на работа беше предизвикателство, както и възможност да дам най-доброто от себе си. Научих се бъда адаптивна, доразвих способността си за организиране на времето и приоритизиране на задачите. Тези умения ще ми бъдат много полезни и занапред в кариерното израстване.

В поставените задачи ми се даваше поле за изява, така че да използвам цялата си креативност и изобретателност и да се чувствам полезна на отдела. Работата в екип и личната ангажираност се оценяват високо, като същевременно всички предложения за оптимизиране на процеса се изслушват и всяко мнение има значение!

Също така съм силно впечатлена от социалната насоченост на работата - участвах в различни мероприятия, форуми, организирах социално-отговорна инициатива с другите стажанти и се запознах с прекрасни хора!

Не на последно място ми харесаха ценностите и фирмената политика на Kaufland, които отличават фирмата от всички останали. Правилата не са просто написани на хартия, а са част от поведението и комуникацията на всички във фирмата.

Освен, че беше много полезен от гледна точна на професионалната ми реализация, стажът ме зареди с много енергия и положителни емоции!