Най-важното в един поглед:

  • Условие: Завършено минимум бакалавърско ниво
  • Направление: Според обявената стажантска позиция
  • Продължителност: 12 месеца

Като част от Стажантската програма в дирекция Продажби имате възможност да натрупате опит в различни звена в хипермаркети Kaufland под ръководството на опитен ментор. В продължение на 12 месеца Вие ще преминете през специализирано обучение, подготвящо Ви за работа с процесите и системите на един от филиалите на Kaufland. По време на Вашия стаж ще придобиете знания и опит, подготвящи Ви за бъдеща ръководна позиция.