Предложения за ученически практики

Можеш да станеш част от нашата фирма, избирайки дуалната форма на обучение, която предлага модерно средно образование и интересна практика в реална работна среда с квалифициран наставник, който ще ти предаде необходимите практически знания по избраната професия и специалност. В случай, че предпочетеш Kaufland като работодател, те
очакват вълнуващи проекти, приятна работна атмосфера и отзивчиви колеги.

Ученически практики

  • Предлагаме: кандидатстване след 7 клас в пилотната паралелка на Софийската финансово-стопанска гимназия
  • Професия: Икономист
  • Специалност: Търговия
  • Срок на обучение: 5 години
  • Документи след завършване: Диплома за завършено средно образование и Свидетелство за професионална квалификация – трета степен