1280x400_Vertrieb_Schuler_2

Най-важното в един поглед:

  • Условие: Успешно положени изпити след 7 клас по български език и литература и математика от Националното външно оценяване
  • Професия: Икономист
  • Специалност: Търговия
  • Направление: Продажби
  • Продължителност на обучението: 5 години
  • Място на провеждане: Национална Финасово-стопанска гимназия, София

Когато се дипломираш, си вече завършен професионалист, подготвен за практиката и за реалния живот. Ти получаваш Диплома за завършено средно образование и Свидетелство за професионална квалификация – трета степен.
В 11 и 12 клас получаваш трудов договор с Kaufland и мотивиращо възнаграждение.

Какво трябва да направиш, за да станеш ученик по Дуалната система:

  • Положи успешно изпитите по български език и литература и математика от Националното външно оценяване
  • Представи твоето заявление по Наредба 11
  • Включи се от септември в пилотната паралелка по специалност Търговия, професия Икономист