Научих да бъда отговорен служител както към отдела, в който работих, така и към клиентите, които обслужвах!

Мария-Магдалена П. от София
Споделен опит от нашите практиканти
Мария-Магдалена П. от София