Стани част от екипите ни в Търговия и снабдяване

Имаш добри умения за водене на преговори? Тогава областта ни на дейност Търговия и снабдяване е правилното място за теб. Научи повече за динамичната работа на колегите ни в тези екипи и прилагай ежедневно блестящите си умения и експертиза.

Търговия

Изгради асортимент, изцяло ориентиран към нашите клиенти

Изгради разнообразния ни асортимент на базата на нашите основни ценности като бранд – богат избор, качество и изгодна цена. Бъди винаги в търсене на най-новите тенденции и допринасяй с погледа си върху актуалната ситуация на пазара.

Освен тези задачи, ще имаш възможност да преговаряш цени и пазарни придобивки и ще оптимизираш веригата по доставки с нашите марки и доставчиците на хранителните ни и нехранителни продукти. Също така ще можеш да се включиш в разработване на оптимална система за ценообразуване.

Дали в качеството си на търговец в областта на хранителните и нехранителни продукти, като специалист по контрола на стоките или като експерт в сферата на митническите дейности – тук разполагаш с многобройни възможности за успешна професионална реализация.


Снабдяване

Подсигури необходимите материали и услуги за компанията ни

В направление Снабдяване можеш да се грижиш за осигуряването на материали и услуги за екипа ни. Публикувай обяви за търг, сравнявай различни доставчици и договаряй най-изгодните за нас условия. Ще имаш възможността да следиш за оптимизацията и ефективността на процесите ни, свързани със снабдяване. Процеси по намаляване на разходите, осигуряване на качество и сигурност на доставките винаги ще заемат централно място в работата ти. Тук колегите ни търговци, Cost- или Processmanagers подготвят и поддържат различни процеси и ефективни системи, като основното правило е винаги да се търси на най-подходящото решение за Kaufland.

Стани част от екипа на Снабдяване и обогати уменията си в компанията лидер в сектора на модерната търговия у нас.


Твоят старт при нас

Към отворени позиции

Искаш да станеш част от екипа ни? Тук те чакат разнообразни кариерни възможности.

Към портал за кандидатстване

Регистрирай се сега, за да може винаги да следиш статуса на кандидатурата ти.

Към формуляр за контакт

Имаш още въпроси? Нашият екип по Подбор с удоволствие ще ти помогне.
Мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Kaufland България носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.

Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип и клиентите ни. Запознайте се с тях.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19