Стипендиантска програма 2022

Един от основните приоритети на Kaufland България е да подкрепя и подпомага младите хора в България. Затова и наред с много други инициативи стартираме нашата Стипендиантска програма, която ще подкрепи финансово 5-ма български студенти.

Какво предоставя Стипендиантската програма

  • Стипендия
  • Платен тримесечен стаж в избран от стипендианта отдел/направление

Основна цел на програмата е студентите да се докоснат до реалния бизнес. Затова предоставяме възможността на спечелилите стипендия да изберат сами в кое направление/отдел искат да преминат своя тримесечен стаж.

Кой може да участва?

  • Студенти обучаващи се във висши учебни заведения в страната
  • Възраст от 19 до 24 години включително
  • Студенти в последните две години от придобиване на образователна степен „бакалавър“ или „магистър“

Как да кандидатствам?

  • Свали и попълни декларация за съгласие, която ще откриеш на страницата по-долу
  • Избери и подготви казус, който ще откриеш на страницата по-долу
  • Изпрати ни допълнителни материали, изисквания към избрания казус (презентация, визия и др.)
  • Изпрати ни твоята автобиография

Допълнителна информация?

Тримесечният стаж се провежда наведнъж, в избрано от стипендианта време в периода 01.10.2022 – 30.09.2023 г.

Краен срок за кандидатстване: до 15 септември 2022 г.

За кандидатури и детайли по програмата можете да се с свържете с нас на e-mail: recruitment@kaufland.bg


Твоят старт при нас

Към отворени позиции

Искаш да станеш част от екипа ни? Тук те чакат разнообразни кариерни възможности.

Към портал за кандидатстване

Регистрирай се сега, за да може винаги да следиш статуса на кандидатурата ти.

Към формуляр за контакт

Имаш още въпроси? Нашият екип по Подбор с удоволствие ще ти помогне.