1. Администратор на лични данни по смисъла на чл. 4 т. 7 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)

“Кауфланд България ЕООД & КО” КД
ул.“Скопие“ 1А
1233 София
Тел. +359 28125000
E-Mail: recruitment@kaufland.bg


За краткост “Кауфланд България ЕООД & КО” КД се нарича по-нататък в текста „Kaufland“.

2. Формуляр за контакти/ Контакт по E-Mail/ Контакт по телефон

Цел на обработването на данните / Правно основание:

Личните данни, които Вие ни предоставяте при попълване на формуляри за контакт, по телефон или по E-Mail, ние естествено третираме като поверителни. Ние използваме Вашите данни само с целобработване на  Вашето запитване. Правно основание за обработването на данните е чл. 6 ал. 1 е) от ОРЗД. Законният интерес от страна на Kauflandпроизтича от желанието да отговорим на запитванията на посетителите на уебсайта и по този начин да запазим и допринесем за подобряване на тяхната удовлетвореност.

Получател / Категории получатели:

Предаването на данни на трети страни извън Kaufland по правило не се осъществява. По изключение данните по възлаганесе обработват от обработващи личните данни. Те съответно се подбират старателно, биват контролирани от нас и обработват данните на основание на договор съгл. чл. 28 ОРЗД.

Освен това във връзка с обработването на Вашето запитване може да възникне необходимост да предадем извадки от Вашето запитване на другидружества от групата на Kaufland(напр. дружеството на Kaufland, за което се отнася Вашето запитване). В тези случаи обаче запитването ще бъде анонимизирано. Така другото дружество на Kaufland няма да разполага с Ваши лични данни. Ако в конкретния случай е необходимо предаването на Вашите лични данни, ние предварително ще Ви информираме за това и ще поискаме Вашето съгласие. 

Срок на съхранение / Критерии за определяне на срока на съхранение:

Всички лични данни, които Вие сте ни изпратили при запитвания чрез този уебсайт или по електронна поща, ние изтриваме, съответно анонимизираме по сигурен начин най-късно 90 дни след като сме Ви дали окончателен отговор. Това произтича от факта, че посетители на уебсайта често и след отговор повторно се свързват с нас по същия въпрос. За целта ние трябва да се позоваваме на предходната кореспонденция. Поради това ние съхраняваме Вашите данни още 90 дни. Според практиката по правило след този период не постъпват допълнителни запитвания във връзка с нашите отговори.

3. Система за онлайн кандидатстване

Kaufland непрекъснато търси квалифицирани и мотивирани служители. Моля имайте предвид, че кандидатурите, които ни изпращате по електронна поща, достигат до нас в некриптиран вид. Поради това Ви молим да използвате нашата онлайн система за кандидатстване.

Цел на обработването на данните, правно основание и функциониране:

В нашата онлайн система за кандидатстване Вие можете да си създадете акаунт  с лична парола. Всички данни и приложения, които съхранявате във Вашия акаунт и изпращате с кандидатурата, ние обработваме само за разглеждане на подадената по този начин от Вас кандидатура. Правно основание за това е действащото българско законодателство във връзка с чл. 88 от Общия регламент относно защита на данните („ОРЗД“). Ако освен това дадете своето изрично съгласие, правното основание за обработване на Вашата кандидатура е чл. 6 ал. 1 а) ОРЗД.  За онлайн предаването на Вашите данни за кандидатстване в тази система ние използваме метод за криптиране, така че Вашите данни да бъдат защитени от неоторизиран достъп.

Получател / Категории получатели:

Без изрично съгласие или изпращане на конкретна кандидатура само Вие имате достъп до данните от Вашия акаунт. Специалистите по подбор, които отговарят за обявената позиция, получават право на достъп до Вашите данни за кандидатсване , когато Вие изготвите конкретна кандидатура чрез Вашия акаунт и ни я изпратите. Само когато ни предоставите изрично съгласие чрез системата (под формата на отметка кой може да има достъп до Вашия акаунт), Вашата кандидатура ще бъде взета под внимание и за други обявени свободни позиции в групата Kaufland, които съответстват на Вашата квалификация и Вашите интереси. Освен това ние никога не предаваме Вашата кандидатура на трети страни извън групата Kaufland.

Срок на съхранение / Критерии за определяне на срока на съхранение:

След приключване на процедурата по кандидатстване данните от конкретната кандидатура се изтриват съгласно действащото  законодателство на държавата. Срокът за изтриване на данните от кандидатурата е 180 дни от получаването й.
Вашият акаунт  в нашата онлайн система за кандидатстване и съхранените в него данни се пазят в системата независимо от конкретна активна кандидатура. По този начин Вие имате възможност да кандидатстване онлайн и за други позиции в групата Kaufland. Ако Вашият акаунт  не е бил активен в продължение на дванадесет месеца и повече не се обработва Ваша кандидатура, Вашият акаунт се изтрива автоматично. Но Вие също така можете да изтриете акаунта по всяко време. Ако по това време се обработват Ваши актуални кандидатури, те се оттеглят и Вашият акаунт  бива изтрит. При това изтриването се извършва незабавно, като  кандидатурите се изтриват автоматично според действащото законодателство на държавата.

4. Използване на плъгини за социални мрежи (Social Plugins) за бутони за споделяне в социалните мрежи („Social Sharing“) (например бутон  Facebook, бутон Twitter, бутон Google+)

С оглед на защита на данните ние съзнателно решихме да се откажем от включването на приставки за социални мрежи директно на нашия сайт. При отваряне на нашата кариерна страница, по тази причина принципно не се предават данни на доставчика на услуги от социалните медии. По този начин е изключено създаването на профил от трети страни. Все пак ние не искаме да забраняваме тези възможности на онези посетители, които биха желали да използват приставки за социалните мрежи. Поради това на нашия уебсайт ние Ви предлагаме възможността да ги активирате. Моля, обърнете внимание, че в резултат на активирането на приставка за социални мрежи определени данни могат да бъдат предадени на доставчика на услуги от социалните медии. По-долу ще откриете примери за това:

- Адрес на уебсайта, на който се намира активираната приставка за социални мрежи
- Дата и час на отварянето на уебсайта, съотв. на активирането на приставката за социални мрежи
- Информация за използвания браузър и използваната операционна система
- Вашия актуален IP-адрес

Ако към момента на активирането на приставката за социални мрежи Вие вече сте се регистрирали в съответната услуга за социални медии, нейният доставчик също може от посочените по-горе данни да установи Вашето потребителско име и евентуално и Вашето истинско име. Тези данни могат да бъдат обработвани от доставчика и в държави извън Европейския съюз. Ние не оказваме въздействие върху обема, вида и целта на обработването на данни от страна на доставчика. Моля, имайте предвид, че доставчиците на услуги за социални медии с посочените по-горе данни са напълно в състояние да съставят псевдонимизирани и дори индивидуализирани профили. Вие по всяко време можете отново да деактивирате активираната приставка за социални мрежи. Това все пак не оказва влияние върху данните, които вече са предадени на доставчика на услуги за социални медии.

Деактивираната приставка за социални мрежи ще разпознаете по това, че тя е на сив фон, съотв. бутонът за включване не е активен (изходно положение отляво). Не се зареждат външни съдържания и не се предават данни. Ако вие кликнете за първи път върху приставката за социални мрежи на сив фон или  на съответния бутон за включване, Вие я активирате – тогава приставката за социални мрежи се изобразява на цветен фон, съотв. конкретният бутон за включване се активира (положение на бутона за включване отдясно). Още сега данните се прехвърлят на доставчика на услуги за социални медии. Сега с едно кликване Вие можете да използвате приставката за социални мрежи.

След активирането на приставка за социални мрежи нейното състояние за съответния доставчик автоматично се съхранява за нашия кариерен уебсайт. За целта се инсталира „бисквитка” за Вашия браузър, например Internet Explorer. Допълнителна информация относно „бисквитките” ще откриете в раздел „Бисквитки”. Ако на по-късен етап отново посетите нашия уебсайт за кариери, съответната приставка за социални мрежи се зарежда в активно състояние и може да бъде използвана без повторно активиране. Тогава данните ще се прехвърлят на доставчика на услуги за социални медии директно при зареждане на сайта. Чрез кликване върху символа отляво на бутона на съответната приставка за социални мрежи по всяко време отново може да бъде деактивирано състоянието на приставката.

5. Криптиране

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим в максимална степен Вашите данни от нежелан достъп. Наред със защитата на оперативната среда ние използваме методи за криптиране. Посочената от Вас информация се предава в криптирана форма чрез SSL-протокол (Secure Socket Layer) и се проверява автентичността, за да може да бъде предотвратена злоупотреба с данните от страна на трети страни. Това можете да разберете по факта, че на статус лентата на Вашия браузър има символ затворен катинар и редът с адреса започва с „https“.

6. Използване на „бисквитки” (Cookies)

На нашия кариерен уебсайт се използват така наречените „бисквитки”. „Бисквитките” са малки текстови файлове, които при посещение на този уебсайт от нашия уеб сървър се изпращат на Вашето крайно устройство (персонален компютър, преносим компютър, смартфон или таблет) и там се съхраняват на използвания от Вас Интернет браузър. Използваните „бисквитки” могат да изпълняват различни функции. Следните подраздели ще Ви информират относно отделните цели на различните „бисквитки”, които могат да бъдат използвани.
Допълнително: Вие можете да настроите браузъра си, така че да Ви информира за разполагане на „биксвитки”. Така използването на „бисквитките” ще бъде прозрачно за Вас. Освен това можете да адаптирате настройките на браузъра, така че той изобщо да не приема „бисквитки”, или да отхвърля „бисквитки” от отделни доставчици. Все пак искаме да обърнем внимание, че по този начин при определени обстоятелства могат да бъдат нарушени функциите на нашия кариерен уебсайт.

6.1 Данни за потребление при посещение на нашия кариерен уебсайт

Цел на обработването на данни и правно основание:
При използването на нашия кариерен уебсайт възниква следната информация:

  • страницата, от която е изискан файлът
  • име на файла
  • дата и час на извикването
  • прехвърлено количество данни
  • статус на достъпа като „Прехвърляне на файл“, „Файлът не е открит“ и т.н.
  • описание на типа на използвания уеб браузър
  • анонимизиран IP адрес, съкратен с последните три цифри посредством програма  etracker

Ние ще използваме тази информация за направляване на потребителя, за статистически анализи, адаптиране на нашия кариерен уебсайт спрямо Вашите потребности и за защита от нерегламентирани отваряния на нашия уебсайт.

За целта ние използваме временни и постоянни „бисквитки”, с които по време на сесията се управлява Вашата връзка с нашите уебсайтове. За целта не се съхраняват или обработват по друг начин Ваши лични данни. Чрез „бисквитката” ние сме в състояние да Ви идентифицираме по време на посещението на сайта само като единичен, но неизвестен за нас потребител. Съкратеният IP-адрес на Вашия компютър се регистрира от ангажирано от нас дружество  etracker GmbH, Хамбург, анонимно, анализира се с нелични данни и след 24 часа се изтрива автоматично. По този начин не се съставят лични потребителски профили.

6.2 Проследяване в мрежата (Webtracking)

Цел на обработването на данни / правно основание:

При Вашето посещение на нашия кариерен уебсайт ангажираното от нас дружество etracker GmbH създава постоянна „бисквитка” на Вашия интернет браузър, за да бъде създаден анонимизиран потребителски профил. За целта в „бисквитката” се събират и съхраняват данни за използването на уебсайта от Вас. Чрез тази постоянна „бисквитка” е възможно повторното разпознаване на Вашия браузър при повторно посещение на този уебсайт. Това служи за съответстващо на нуждите оформяне на нашия уебсайт за кариери, като на отделните сайтове примерно поставим съдържания, които са важни за посетителите на уебсайта. Събраните посредством технологията etracker данни не се използват за персонално идентифициране на посетителя на нашия кариерен уебсайт. Съхранените в „бисквитката” данни за използването също не се съчетават с личните данни на притежателя на псевдонима. Вие по всяко време можете да възразите срещу събирането и съхраняването на тези данни посредством постоянната „бисквитка” от etracker GmbH с въздействие за в бъдеще. За целта е необходимо само да кликнете върху следния линк и да потвърдите Вашето възражение на сайта, до който получавате достъп. В този случай във Вашия браузър се създава постоянна „бисквитка” „Do not track“ от etracker, така че повече да не се използва технологията etracker.

Получател / Категории получатели:

Вашите данни се разкриват / предават в рамките на обработването на данни в групата Kaufland на следните получатели / категории от получатели (специализирани звена ”Бизнес разузнаване” (Business Intelligence), „Информационни технологии”, „Маркетинг” и „Човешки ресурси” на Kaufland).

Срок на съхранение / Критерии за определяне на срока на съхранение:

Дали изобщо ще се съхраняват „бисквитки” Вие самите можете да управлявате чрез настройките за сигурност на Вашия браузър, като предварително не приемате „бисквитки” или го правите само при запитване, или пък определите, че „бисквитките” ще бъдат изтривани след всяко прекратяване на сесията на браузъра. Ако не приемате „бисквитките”, това все пак може да доведе до ограничения на функциите на нашия кариерен уебсайт. Сесийните „бисквитки„ се изтриват непосредствено след затваряне на Вашия браузър. Постоянните „бисквитки” губят своята валидност след 90 дни. Но Вие можете все пак по всяко време да ги изтриете ръчно чрез настройките на Вашия браузър.

7. Вашите права като субекти на данните

Съгл. чл. 15 ал. 1 от ОРЗД Вие имате право по всяко време и безплатно да получите информация относно Вашите лични данни, които са съхранениот Kaufland.

Освен това съгл. чл. 16 от ОРЗД Вие имате правото да изисквате корекция на неверни Ваши данни. 

В крайна сметка съгл. чл. 17 ОРЗД Вие имате право да изисквате изтриването на данни, ако няма необходимост повече да съхраняваме данните (например, тъй като данните повече не са необходими за решението за назначаване или, тъй като Вие възразявате срещу съгласието). 

Ако обработването на данните се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1 д) или е) от ОРЗД, съгл. чл. 21 от ОРЗД, Вие имате право на възражение.

Ако Вие възразите срещу обработването на данните, то няма да се извършва занапред. Това не важи, ако администраторът на лични данни може да докаже, че съществуват убедителни законови основания за по-нататъшното обработване, които имат предимство пред интересите на субекта на данните от възражение.

Ако Вие самите сте предоставили обработените данни, Вие имате право на пренасяне на данните съгл. чл. 20 ОРЗД.

Ако обработването на данните се извършва въз основа на съгласие съгл. чл. 6 ал. 1 а) или чл. 9 ал. 2 a) ОРЗД, Вие по всяко време можете да оттеглите съгласието си с действие занапред. Правомерността на досегашното обработване остава непроменена.

При въпроси или в случай на оплаквания, моля обръщайте се в писмен вид или по електронна поща към длъжностното лице за защита на данните.

Всеки субект на данните независимо от други средства за административна или съдебна защита има право на обжалване пред надзорен орган, когато субектът на данните е на мнение, че обработването на съответните лични данни нарушава ОРЗД (чл. 77 ОРЗД). Субектът на данните може да предяви това право в надзорен орган в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.

8. Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

Можете да се свържете с длъжностното по защита на личните данни на Kaufland,  както следва:
На e-mail адрес : dataprotection@kaufland.bg

Адрес за кореспондениция с Длъжностното лице по защита на данните:
ул. „Скопие“ 1А
1233,  гр. София