Kaufland като работодател

Със своя екип от над 6400 човека, Kaufland България е един от най-големите частни работодатели в страната. Kaufland оперира в огромен мащаб и обединява много бизнеси в един. Компанията предлага богат избор от възможности в своите три основни структури: магазинна мрежа, логистичен център, административен офис. В тях намират реализация професионалисти от почти всяка сфера на дейност – търговия, продажби, маркетинг, човешки ресурси, информационни технологии, строителство, финанси и счетоводство, логистика и много други.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Kaufland България носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.

Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип и клиентите ни. Запознайте се с тях.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19