Дирекция Администрация и финанси

За теб са ценни ясно дефинираните структури? Присъедини се към дирекция Администрация и финанси, обединяваща в себе си разнообразни екипи, подпомагащи активно развитието и правилното протичане на ключови процеси в компанията .

От анализа и изравняването на сметки, през въвеждането на нови системи и усъвършенстване на процеси ключовите дейности в дирекцията ще ти дадат възможност да приложиш пълния си талант и умения

Контролинг

Работиш с удоволствие с анализи и данни? Стани част от направление Контролинг при нас и  ще имаш възможност да събираш и оценяваш релевантни за фирмата показатели на базата на първични данни, получени от различни отдели. С икономически изчисления, планиране и предварителни резултати, а също така и с различни анализи на отклоненията, контролингът подпомага за реализирането на фирмените цели и осъществява постоянен контрол. Екипът подпомага мениджмънта в процесите на взимане на решения и в непрекъснатото оптимизиране на резултатите.

Счетоводство

Искаш да създаваш и отчиташ информация? Направление Счетоводство носи отговорност за вярното, честното и навременно отразяване на стопанските операции във фирмата. Различните звена в отдела са фокусирани върху ключови задачи свързани с изготвянето на становища и финансови отчети, контрол и осчетоводяване на фактури, дейности, свързани с месечното и годишно отчитане, както и финансово счетоводство, контрол на стокови фактури и създаване и промяна на основни данни за доставчици и клиенти.

Право и съответствие

Ти си юрист и запознат с различни аспекти от правната област? Като част от отдел Право и съответствие ще имаш възможност да консултираш нашите търговски отдели по важни правни въпроси и ще отправяш препоръки за действие в определени ситуации към мениджмънта на компанията.

Допълнително към правното обслужване, направлението осъществява постоянен мониторинг на промени в българското и европейското законодателство както и процесуално представителство пред съдебни и административни органи.

Клиентски мениджмънт и Ревизия

В отдел Ревизия ще можеш с опитен поглед да следиш съблюдаването на всички законови и търговски предписания. Отделът съчетава  вътрешната и външната гледна точка на клиентите ни.

Обединяването на субективното клиентско мнение и обективната ревизионна гледна точка за фирмата е основна задача, която е поверена на отдел Клиентски мениджмънт и Ревизия.

Данъци

В направление Данъци се калкулират и проверяват всички данъчни задължения на фирмата, изработват се стратегии за действие при данъчни реформи, консултират се всички отдели по данъчни въпроси, а също така се съдейства и при извършване на данъчни ревизии. Отделът е отговорен за всички дружествено-правни въпроси. Задачите там обхващат различни области – дружествено право, данъци, основни въпроси, свързани с ДДС.

 

Организация Администрация и финанси

Оптимизирай съвместно с колегите ни нашите административни процеси. Тук ще имаш възможност да следиш цялостното изглаждане на даден процес – от създаването му, през прилагането на практика до настройване на спецификите му към реална среда. Също така ще бъдеш директно лице за контакт за съответния експертен отдел при възникването на системни грешки.


Твоят старт при нас

Към отворени позиции

Искаш да станеш част от екипа ни? Тук те чакат разнообразни кариерни възможности.

Към портал за кандидатстване

Регистрирай се сега, за да може винаги да следиш статуса на кандидатурата ти.

Към формуляр за контакт

Имаш още въпроси? Нашият екип по Подбор с удоволствие ще ти помогне.
Мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Kaufland България носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.

Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип и клиентите ни. Запознайте се с тях.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19