Област на дейност Логистика

Искаш да се грижиш за цялостното и навременно снабдяване на нашите филиали? Тогава посрещни заедно с нас всички логистични предизвикателства. Открий нашите дейности в област Логистика.

Логистичен център

Погрижи се за безпроблемното съхраняване на стоки и координация на процесите по доставка

Държиш на безпроблемното протичане на процесите в складовите ни площи? Тогава подкрепи един от нашите екипи в нашия Централен склад в село Стряма. Отговаряй за приема на стоки или комисионирай продуктите ни с помощта на най-модерните технологии – в нашите логистични центрове фокусът ти ще е съсредоточен върху процеса по навременната и цялостна доставка.

Основната дейност на Логистичните ни центрове в с. Стряма е свързана с подготовката и транспортирането на продуктите до филиалната ни мрежа, за да отговорим на ежедневното търсене.

Логистичен център

Различни процеси в логистичния център

Прием стоки и складиране

В Прием стоки проверяваме внимателно доставените стоки съобразно зададените количествени и качествени характеристики. Тук се документират пропуските и се описват доставките с помощта на нашите съвременни системи за обработка на данни.

Комисиониране

При комисионирането съхраняваните артикули се групират според заявките и поръчките се пренасят до рампите за транспортиране. Тези дейности извършваме чрез ефективна методология с модерни системи за управление (SAP и др.), подемно-транспортни съоръжения, системи за комисиониране с гласово управление, както и автоматизирана система за складово съхранение.

Експедиране на стоки

При експедирането на стоки подготвяме необходимите документи за доставка на събраните палети и предаваме стоките и документите за доставка на шофьорите на товарни автомобили. Качественият контрол на изходящите стоки и проверката за правилното окомплектоване на заявката, е важна и отговорна задача, която ни гарантира спазването на нашите високи стандарти за качество.


Организация на веригата на доставки

Участвай в подредбата на нашата верига на доставки

Искаш да спомогнеш за изграждането на логистичните ни процеси? В Управление на веригите за доставки ще имаш възможност да решаваш задачи по координация, планиране и управление на процесите на снабдяване,  складиране и доставка на стоки или услуги за крайния потребител. Автоматизираната обмяна на данни с доставчиците и клиентите осигуряват прозрачен информационен поток и оптимизирани процеси.

Цели се достигане на идеалното равновесие между контрол на разходите и добри услуги. В зависимост от твоята експертиза, областите, в които ще работиш, ще са свързани с понижаване на складовите наличности, съкращаване на времената за диспозиция, спазване сроковете, подобряване услугите по доставките към клиентите, и понижаване на всички разходи за снабдяване и логистика.

В състава на направление Управление на веригите за доставки в Kaufland България влизат отдел Диспозиция, сектор Аутодиспо, отдел Координация стокови потоци и отдел Сървиз Център.

Присъедини се сега и допринеси за успеха на нашите екипи!


Твоят старт при нас

Към отворени позиции

Искаш да станеш част от екипа ни? Тук те чакат разнообразни кариерни възможности.

Към портал за кандидатстване

Регистрирай се сега, за да може винаги да следиш статуса на кандидатурата ти.

Към формуляр за контакт

Имаш още въпроси? Нашият екип по Подбор с удоволствие ще ти помогне.
Мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Kaufland България носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.

Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип и клиентите ни. Запознайте се с тях.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19