Област на дейност Строителство и недвижимости

Строителните проекти са интересни за теб и искаш да ни помогнеш да изградим уредбата на новите ни локации? Заповядай в нашия екип и научи повече за разнообразните ни задачи в област Строителство и недвижимости.

Мотивираните ни екипи в Европа се грижат за повече от 1 200 филиала, както и множество логистични центрове и предприятия за преработка на месо. Всяка година се разрастваме с около 40 нови обекта и разполагаме с повече от 7,4 милиона квадратни метра работна площ и около 1 милион квадратни метра концесионна площ.

От търсенето и планирането през строителството, обзавеждането и отдаването под наем, до администрацията и поддръжката – се грижим за всички недвижими имоти в България и останалите държави. Планираме и прилагаме всички стратегически и оперативни решения в процесите, свързани със строителство и недвижимости.

Строителство и недвижимости

Открий разнообразните възможности за реализация в следните направления:

Нови проекти и модернизации

В направление Нови проекти и модернизации екипът ни от професионалисти търси нови терени, провежда преговорите по сключване на договори и съблюдава процеса по проектиране и снабдяване с необходимите разрешителни.

Друга основна задача тук е планирането и изграждането на нови филиали, както и преустройствата и модернизацията на съществуващи обекти до привеждането им в действие и предаване на дирекция Продажби.

Наша отговорност е да следим и подсигуряваме спазването на бюджета и зададените срокове за планиране и строителство, нормите за високо качество и не на последно място законовите изисквания. Тези стъпки са важни градивни елементи и предпоставки за нашия успех.

Управление на недвижимостите

Като част от екипа на направление Управление на недвижимостите ние контролираме подписването на  договори и тяхното изчисление, като чрез активното управление и контрол на договорите, както и постоянното управление на оперативните разходи, допринасяме за икономическата ефективност и стойност на нашия имот.

Други наши функции са отдаването под наем на търговски обекти в предкасовите ни зони, както и техническото управление на сградния фонд и поддръжката на нашите недвижимости.

Снабдяване

Основна задача на направление Снабдяване е подсигуряването на всички материали и услуги, необходими за безпроблемната работа на всеки отдел в компанията. Като част от този екип, в твоите задължения ще влизат всички дейности по провеждане на преговори с доставчици и производители, както и координиране на процесите по снабдяване с материали и услуги.

Направлението се грижи за нуждите на нашите филиали, Централен склад и Обслужващ офис. Основните цели на екипите ни там са оптимизиране на разходите, цените и процесите по закупуване, поддържане на дългосрочно партньорства с доставчици и спазване на изискванията за високо качество.


Твоят старт при нас

Към отворени позиции

Искаш да станеш част от екипа ни? Тук те чакат разнообразни кариерни възможности.

Към портал за кандидатстване

Регистрирай се сега, за да може винаги да следиш статуса на кандидатурата ти.

Към формуляр за контакт

Имаш още въпроси? Нашият екип по Подбор с удоволствие ще ти помогне.
Мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Kaufland България носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.

Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип и клиентите ни. Запознайте се с тях.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19