Получи възможност за постоянно развитие

Като работодател, ориентиран към постигането на висока конкурентоспособност, за нас е важно да предлагаме перспектива за професионално развитие на всеки, станал част от екипа ни. Ние поощряваме и квалифицираме нашите колеги като същевременно им даваме възможност постепенно да поемат все по-отговорни задачи. В това за нас се крие ключа към успеха ни като пазарен лидер.

Начално обучение

Стартирай кариерата си при нас със структурирано начално обучение

За нас е много важно да получиш структурирано и успешно въвеждане в работата. На твоя първи работен ден ще имаш възможност да се запознаеш с екипа и основните лица за контакт по важни теми, свързани с дейността ти при нас.

Наред с това, ще те подкрепим с разнообразни възможности за обучение. Началното обучение, подготвящо те за основните ти задължения, е индивидуално за всеки нов колега и благодарение на него ще можеш с лекота да се ориентираш и да се чувстваш сигурен при изпълнение на ежедневните ти задачи.


Управление на таланти

Открий силните си страни и развий потенциала си

Всеки наш колега има индивидуални за себе си силни страни. За да осигурим разпознаването и подкрепата на този потенциал, ние имаме разработена програма за управление на талантите, както и прозрачен процес за оценка и поощряване на компетенциите на нашите служители.

Регулярно провежданите срещи за обратна връзка между ръководители и служители дават възможност за обмен на информация и своевременна оценка на постигнатите резултати. На база на тях се изгражда и индивидуален план за профилирано и личностно развитие на всеки член от екипа.


Уверени като ръководители

Придобий увереност и компетентност на първата ти ръководна роля

Встъпването ти на ръководна позиция за първи път носи със себе си отговорност и нови предизвикателства. По тази причина нашите 5 дневни квалификационни обучения, структурирани на модули, са насочени към това да предадат на новите ни ръководители корпоративните ни ценности и лидерски похвати. Така заедно създаваме оптималните условия за съвместна работа в екипа, базирана на доверие и уважение.

По време на обученията пред всеки участник се поставят практически задачи и се създават условия за обмен на опит. С това целим осигуряваме лек преход към практиката и навлизане в работното ежедневие.

Ръководен пример

Ще имаш възможност да се запознаеш с петте ни ръководни принципа. Те са базирани на фирмените ни ценности и представляват едновременно послание за нашите ръководители и обещание към нашите екипи.

Самостоятелност

Ще се научиш как самостоятелно да разпознаваш силните си страни и възможности за подобрение, за да можеш сам да следиш плана си за развитие.

Въздействаща комуникация

Ще се научиш как да водиш конструктивни разговори и да разрешаваш благоприятно конфликтни ситуации.

Управление на таланти

Ще се научиш как да забелязваш и развиваш потенциала у хората, част от екипа ти и да ги насърчаваш в работата им.


Подготви се добре за твоята директорска позиция

Развитие на ръководни кадри

При подготовка за ролята като директор, представяме на нашите колеги специално разработена концепция за обучение, в която са застъпени компетентностите в следните тематични области:

  • Стратегическо ориентиране
  • Управление на промяната
  • Разпознаване причинно-следствени връзки на регионално и национално ниво
  • Идентифициране на възможности за подобряване на представянето
  • Изграждане на мрежа от контакти на ниво компания

При това смело проправяме нови пътеки: наред с различните обучения в нашия Централен офис, голяма част от подготовката за работа се извършва при самата практика или дистанционно чрез виртуална връзка. По този начин винаги оставаш в контакт с колегите ти и имаш гъвкавостта да обменяш знания от разстояние и да ги прилагаш директно в практиката.Твоят старт при нас

Към отворени позиции

Искаш да станеш част от екипа ни? Тук те чакат разнообразни кариерни възможности.

Към портал за кандидатстване

Регистрирай се сега, за да може винаги да следиш статуса на кандидатурата ти.

Към формуляр за контакт

Имаш още въпроси? Нашият екип по Подбор с удоволствие ще ти помогне.