Заедно превръщаме пътуването в изживяване

Всеки ден нашите 132 000 служители се грижат за това, нашите клиенти да изживеят перфектния седмичен пазар. Като част от Schwarz Group, Kaufland се причислява към водещите търговци на бързооборотни стоки на европейския пазар. Не само в България, но и в Чехия, Словакия, Хърватия, Полша, Румъния, Германия и Република Молдова предлагаме голям избор на стоки с високо качество и изгодни цени. За да бъде това така, непрекъснато се развиваме и вземаме предвид очакванията и желанията на нашите клиенти. 

Фирмена култура

Стартирай кариерата си или направи следващата професионална стъпка в международна търговска компания, която залага на резултати, динамика и коректност. Това са ценностите, които са в основата на нашите решения и действия всеки ден. Ръководейки се от тях, ние се променяме и постигаме целите си.

Корпоративни ценности

Запознай се с основния двигател на нашите действия

Нашите фирмени ценности са основата, на която се базират нашите действия.

Резултати

Постигнатите резултати са в основата на нашия успех. Те изискват действия, целеустременост, смелост и страст. Това важи както за всеки отделен служител, така и за целия екип.

Динамика

Динамиката е силата, с която усъвършенстваме вече постигнатите добри резултати и създаваме иновации. Тя води със себе си готовността и способността за промяна, както и решителното поемане на отговорност. Чрез нея ставаме все по-добри в прилагането на нововъведения.

Коректност

Коректността се основава на уважението и респекта. Тя е стабилна опора на нашата съвместна работа, базирана на взаимно доверие. Чрез нея постигаме последователно своите цели.


Нашите ръководни принципи

Нашите ръководни принципи "Дай пет" се основават на фирмените ни ценности. Тези принципи са наш ангажимент и същевременно обещание към нашите служители.

Управлението е основна задача на всеки ръководител и е част от работното ежедневие. Всички ние в Kaufland преследваме една и съща цел, която излиза отвъд рамките на екипа и йерархичните нива. С умело ръководене подсигуряваме единни принципи на съвместна работа на всички в компанията. Нашите ръководители възприемат себе си като част от екипа и поставят общия успех на преден план.


1. Ясна комуникация и даване на насоки

Комуникацията в Kaufland е като нашия бизнес модел – ясна и директна. Изразяваме се точно, обсъждаме конфликтните ситуации своевременно и ги разрешаваме по конструктивен начин. Ние сме равноправни в комуникацията, независимо от йерархичното ниво.

В ролята на ръководители структурираме информацията и посланията си и по този начин подсигуряваме ефикасност. На своите служители предоставяме своевременно цялата необходима информация за постигане на поставените цели. Вземаме обосновани и изпълними решения.

При необходимост разясняваме причините, довели до дадено решение и създаваме яснота. Уважаваме служителите, които имат куража да задават въпроси, дори и когато те са критични. Отделяме необходимото време, за да им отговорим и чрез отговора даваме насока.

2. Развитие на служителите и разкриване на потенциала им

Продуктивността на служителите е решаващ фактор за успеха на компанията. Затова една от основните задачи на всеки ръководител е да развие потенциала на своя екип по най-добрия възможен начин. Силните страни на нашите служители и тяхното развитие във фирмата определят мащаба, по който се измерваме.

Ние даваме възможност и подпомагаме своите служители да израстват чрез задачите, които им поставяме. Очакваме от всеки да проявява ангажимент в работата си. Знаем колко е важно признанието за нашите служители. Създаваме работна атмосфера, в която постиженията и ангажираността се оценяват и служителят бива мотивиран да даде най-доброто от себе си за развитието на компанията.

Нашите служители имат право да бъдат информирани за своя напредък в работата. Затова им даваме обратна връзка своевременно, конструктивно и с уважение.

3. Ефективност и създаване на динамика

Не преставаме да се усъвършенстваме. Затова правим преоценка на настоящото състояние и предприемаме необходимите промени. Създаваме динамика, чрез която целенасочено подобряваме вече постигнатите резултати. Същевременно запазваме решенията, доказали се като най-добри.

Нашият бизнес модел изисква прости и ефикасни решения. Ние, ръководителите, подсигуряваме нормалното протичане на ежедневните дейности и договорености. Спазваме установените процеси на работа. Само така можем да гарантираме еднакво високи стандарти във всички държави и същевременно да сме гъвкави спрямо местните условия.

Отговорни сме за своя екип и се възприемаме като част от него. Също така носим отговорността за добрата съвместна работа между екипите. Във всичко, което правим, на фокус остава общият успех на компанията.

 

4. Коректност и изграждане на доверие

Като ръководители, в Kaufland подхождаме с уважение и непредубедено към останалите. Уважаваме своите служители като личности и ценим техните способности. Същевременно очакваме и от тях взаимно уважение.

Имаме доверие в служителите да изпълнят делегираните задaчи с високо качество. Контролът за нас е подкрепа, а не израз на недоверие. Чрез него подсигуряваме реализирането на нашия бизнес модел, той ни помага да ставаме по-добри. Подкрепяме фирмена култура, в която служителите имат смелостта да вървят по неотъпкани пътища. Грешките разбираме като шанс за учене и израстване.

Като ръководители подхождаме партньорски към служителите си. Самите ние действаме прозрачно и благонадеждно. Държим на своите думи. Спазваме стриктно направените договорки. Постъпваме открито и честно и по този начин градим доверие. Така създаваме предпоставките, всеки в екипа да дава най-доброто от себе си.

5. Отговорност и пример за подражание

Като ръководители действаме бизнес-ориентирано: поемаме отговорност за своите решения, както бихме го правили, ако компанията беше наша собствена. Разумно използваме наличните ресурси. Емоционално сме обвързани с компанията, със задачите и със своя екип.

Оставяме отговорността  да бъде поета от този, който следва да я носи. Така даваме свобода на действие на служителите си и същевременно дефинираме ясни граници за вземане на самостоятелни решения. В ролята си на ръководители влияем осезаемо върху останалите. Затова във всичко, което правим, се стараем да даваме добър пример.

На преден план поставяме постиженията на екипа си. Действаме със самочувствие, но и със скромност. Ние сме пример.


Нашите корпоративни принципи

Основата на ежедневната ни работа

В основата на ежедневната ни действия стоят нашите корпоративни принципи. Целта ни е да добавяме стойност за нашите клиенти, колеги, обществото и околната среда. Принципите, от които се ръководим в нашата работа всеки ден, са:

 • Доволните клиенти са нашата цел.
 • Превъзходното съотношение между цени и качество определя позицията ни на пазара.
 • Продължаваме да растем посредством експанзия и постоянно развитие на съществуващите филиали.
 • Като фирма с филиална структура работим по изградена система.
 • Бързи решения и ясен начин на работа осигуряват нашия успех.
 • Спазваме действащото право и вътрешнофирмените правила.
 • В ежедневната си работа поемаме икономическа и социална отговорност и действаме с грижа към околната среда.
 • Коректност между всеки от нас е повеля във фирмата.
 • Взаимно се уважаваме и подкрепяме.
 • Договореностите се изпълняват в обстановка на взаимно доверие.
 • Похвалата, признанието и полезната критика са основни компоненти на ежедневната ни работа.
 • Обкръжаваме се със „силни“ служители - приемствеността в отделите е гарантирана.

Числата на успеха

За Kaufland като работодател основен приоритет е да развива своя екип, като му предлага възможности за кариерно израстване и професионална преквалификация. Над 50% от служителите остават в компанията над 3 години, а 80% от ръководителите са вътрешно развити и повишени. Kaufland постига това благодарение на мащабните вътрешни обучителни програми и програми за управление на таланти. Kaufland реализира и редица мащабни проекти за млади таланти и бъдещи професионалисти.

Вече трета година компанията провежда своя най-голям проект за развитие на таланти „Управители на бъдещето“, чрез който търговската верига дава възможност на младежи с малък или без професионален опит да преминат едногодишно обучение, след което директно да продължат кариерата си в компания на постоянен трудов договор и на целевата за тях експертна или ръководна позиция.

Благодарение на дългогодишните практикантски програми на Kaufland България, всяка година между 70 и 100 ученици получават възможност да натрупат практически опит в сферата на модерната търговия. От 2020 година компанията стартира и поредица от безплатни онлайн семинари под името We Know, You Grow. В онлайн академията професионалисти на Kaufland България споделят добри практики от своята работа в компанията.Многообразието при нас

Жаждата за успех и желанието съвместно да превръщаме Kaufland във все по-добър работодател и компания - пазарен лидер са това, което ръководи действията ни всеки ден, независимо от социалния ни произход, религиозни убеждения, възраст или сексуална ориентация. Ние вярваме, че многообразието е много повече от сбора на личните характеристики на всеки един от нас и това определя начина ни на съвместна работа.

Многообразието е ключов фактор за успеха ни и пътят към това, нашите клиенти да са максимално добре представени и убедени в качеството, което предлагаме.

Многообразието в екипите ни

Към момента в екипите ни работят представители на над 100 националности в общо осем държави в Европа. Това прави нашата международна среда осезаема не само при реализацията на глобални проекти, но и в ежедневната ни работа в нашите хипермаркети, логистични центрове и Обслужващ офис. Ценим разнородните перспективи, тъй като именно те дават импулс на развитието и иновациите.

Освен това, за нас е важно и различното ниво на опит на нашите колеги. Вярваме, че всеки може да допринесе със знанията и вижданията си, за това да сме винаги в крак с новите тенденции и пулса на времето. Винаги осигуряваме приемственост и активна обмяна на опит.

Равнопоставеност

Съвместната работа на равни начала, независимо от нивото в компанията, както и отношения базирани на уважение и ценене са принципи, които прилагаме в работата и развиваме в нашите екипи. При нас всеки има равен шанс да поеме отговорност и да взема самостоятелно важни решения за работата му. Като работодател, държащ на равнопоставеността, осигуряваме обективни критерии при подбора и развитието на кадри, гарантиращи равни условия, независимо от произход, пол, възраст, сексуална ориентация, религия или неравностойно положение. Структурата на нивата, определени за възнаграждение, при нас също се основава на обективни критерии като професионален опит, експертни познания и компетенции. В подкрепа на равнопоставеността е и дейността на нашите Доверени лица, които могат да предоставят неутрално и компетентно съдействие на всеки в компанията по въпроси, засягащи трудовите и работните му взаимоотношения.

Многообразие в ръководството

Сред нашето ръководство в момента постигаме многообразие и баланс. Отговорността за половината от лидерските ни роли се поема от дами. Това е тенденция, която искаме да подпомогнем и засилим и в бъдеще, в подкрепа на равнопоставеността на работното място.Сертификати и отличия

Темпото на развитие в управлението на човешките ресурси в компанията ни намира отражение и в престижния сертификат за Топ Работодател в България, с който компанията е отличена за поредна трета година. Резултатът за 2020, на база на който получаваме сертификата Top Employer 2021 е значително по-добър от предходната година. Така Kaufland България заема достойно място сред най-добрите компании в световен мащаб.

Kaufland е Топ Работодател в България за трета поредна година

Top Employers Institute е сертифицирал над 1600 организации в 119 държави, като прилага единни глобални стандарти за най-добрите работодатели в света. Процесът по сертификация обхваща 6 месечен детайлен анализ на процесите и практиките в компанията, като чрез 200+ въпроса се анализират 20 области.

Сертификатът Top Employer предоставя на компанията-участник инструментите да доизгради и затвърди позицията си на желан работодател. Сертификационната програма подпомага работодателите да се съпоставят и споделят добри практики с най-добрите фирми в своя сектор, регион и индустрия, които са отдадени на идеята за подобрение на работната среда за своите служители.
Този процес дава възможност компанията да извоюва челно място в своя бранш, а нашите кандидати и служители могат да разчитат на това, че:

 • Утвърден и независим институт потвърждава наличието на високи международни стандарти и практики при управлението на хора, които са успешно имплементирани в компанията;
 • Kaufland България се позиционира сред малкото компании в страната, носители на отличието;
 • Сертификатът е уверена крачка напред към изграждане на работодателския ни имидж на най-добър работодател в България;

Повече информация за института, сертифицираните държави и процеса по сертификация можеш да намериш тук.

Kaufland България - Employer Brand Leader на годината

Kaufland България получи две отличия в тазгодишното издание на Employer Branding Awards на b2b Media. Компанията беше обявена за Employer Brand Leader на годината и спечели I-во място в категорията „Employer Branding Idea (in pandemic times)“ за реализирането на кампаниите „АзПомагам“ и „Разчитайте на нас“.

Kaufland България с две отличия Business Lady 2020

Ръководителите на две ключови за Kaufland България звена получиха отличия на наградите Business Lady Awards, организирани от списание и клуб Business Lady. Петя Владимирова, директор на дирекция "Централни отдели", спечели наградата в категория "Успешен мениджмънт", а Милена Караилиева, HR директор на Kaufland България, получи наградата в категория "Човешки ресурси".

Kaufland България с 5 награди на b2b Media Annual Awards

Kaufland България зае I място в категория "Инвеститор с визия" за 2019 година на ежегодните награди b2b Media Annual Awards. Отличието идва благодарение на мащабните инвестиции и стратегически концепции, които компанията реализира през 2019 г. и началото на 2020 г.

Изпълнителният директор на компанията - Иван Чернев получи престижното отличие "Бизнес лидер на годината".

Второ място в категория "Инвестиция за устойчиво развитие" Kaufland България получи за цялостната си дългосрочна стратегия за енергийна ефективност, насочена към опазване на околната среда.

За своята REset Plastic инсталация Kaufland България взе награда II място в категория "Иновация в PR сферата".

Второ място в категория "Благотворителна инициатива" компанията получи за доброволчеството, като част от политиката за устойчиво развитие и усилията, които служителите полагат в помощ на обществото.

Kaufland България в Топ 10 на "100: Най-големите компании в България"

Kaufland България беше отличена за най-успешната компания в сектора за модерна търговия за 2019 год. и за 11-а поредна година се нарежда в Топ 10 на най-големите компании в страната, според престижната класация "K100: Най-големите компании в България“ на в. Капитал. Класация нарежда Kaufland на седмо място сред всички компании в страната с приход над 1,65 млрд. лв.

Kaufland България спечели две отличия от престижния конкурс "Employer of Choice Awards"

Kaufland България получи две престижни отличия в дебютното издание на конкурса "Employer of Choice Awards". Компанията спечели приза в категория "CSR активност/Програма" със своя принос за опазване на околната среда, а Мила Вълкова, старши ръководител "Подбор и работодателска марка", получи индивидуална награда за Специални заслуги в развитие на работодателската марка.

Kaufland България с три награди от Career Show Awards 2020

Компанията взе заслужено I-во място в категория "Стратегия за управление на кризи" за усилията, които полага за ограничаване на COVID-19. Другите две категории, в които лидерът в модерната търговия у нас получи приз, са "Employer branding стратегия" и "Работодател на публиката". Компанията беше отличена сред над 300 кандидатури на компании от разнообразни сектори, които взеха участие в конкурса.


Твоят старт при нас

Към отворени позиции

Искаш да станеш част от екипа ни? Тук те чакат разнообразни кариерни възможности.

Към портал за кандидатстване

Регистрирай се сега, за да може винаги да следиш статуса на кандидатурата ти.

Към формуляр за контакт

Имаш още въпроси? Нашият екип по Подбор с удоволствие ще ти помогне.
Мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Kaufland България носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.

Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип и клиентите ни. Запознайте се с тях.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19