Заедно превръщаме пътуването в изживяване

Всеки ден нашите 155 000 служители се грижат за това, нашите клиенти да изживеят перфектния седмичен пазар. Като част от Schwarz Group, Kaufland се причислява към водещите търговци на бързооборотни стоки на европейския пазар. Не само в България, но и в Чехия, Словакия, Хърватия, Полша, Румъния, Германия и Република Молдова предлагаме голям избор на стоки с високо качество и изгодни цени. За да бъде това така, непрекъснато се развиваме и вземаме предвид очакванията и желанията на нашите клиенти. 

Фирмена култура

Стартирай кариерата си или направи следващата професионална стъпка в международна търговска компания, която залага на резултати, динамика и коректност. Това са ценностите, които са в основата на нашите решения и действия всеки ден. Ръководейки се от тях, ние се променяме и постигаме целите си.

Корпоративни ценности

Запознай се с основния двигател на нашите действия

Нашите фирмени ценности са основата, на която се базират нашите действия.

Резултати

Постигнатите резултати са в основата на нашия успех. Те изискват действия, целеустременост, смелост и страст. Това важи както за всеки отделен служител, така и за целия екип.

Динамика

Динамиката е силата, с която усъвършенстваме вече постигнатите добри резултати и създаваме иновации. Тя води със себе си готовността и способността за промяна, както и решителното поемане на отговорност. Чрез нея ставаме все по-добри в прилагането на нововъведения.

Коректност

Коректността се основава на уважението и респекта. Тя е стабилна опора на нашата съвместна работа, базирана на взаимно доверие. Чрез нея постигаме последователно своите цели.


Нашите ръководни принципи

Нашите ръководни принципи "Дай пет" се основават на фирмените ни ценности. Тези принципи са наш ангажимент и същевременно обещание към нашите служители.

Управлението е основна задача на всеки ръководител и е част от работното ежедневие. Всички ние в Kaufland преследваме една и съща цел, която излиза отвъд рамките на екипа и йерархичните нива. С умело ръководене подсигуряваме единни принципи на съвместна работа на всички в компанията. Нашите ръководители възприемат себе си като част от екипа и поставят общия успех на преден план.


1. Ясна комуникация и даване на насоки

Комуникацията в Kaufland е като нашия бизнес модел – ясна и директна. Изразяваме се точно, обсъждаме конфликтните ситуации своевременно и ги разрешаваме по конструктивен начин. Ние сме равноправни в комуникацията, независимо от йерархичното ниво.

В ролята на ръководители структурираме информацията и посланията си и по този начин подсигуряваме ефикасност. На своите служители предоставяме своевременно цялата необходима информация за постигане на поставените цели. Вземаме обосновани и изпълними решения.

При необходимост разясняваме причините, довели до дадено решение и създаваме яснота. Уважаваме служителите, които имат куража да задават въпроси, дори и когато те са критични. Отделяме необходимото време, за да им отговорим и чрез отговора даваме насока.

2. Развитие на служителите и разкриване на потенциала им

Продуктивността на служителите е решаващ фактор за успеха на компанията. Затова една от основните задачи на всеки ръководител е да развие потенциала на своя екип по най-добрия възможен начин. Силните страни на нашите служители и тяхното развитие във фирмата определят мащаба, по който се измерваме.

Ние даваме възможност и подпомагаме своите служители да израстват чрез задачите, които им поставяме. Очакваме от всеки да проявява ангажимент в работата си. Знаем колко е важно признанието за нашите служители. Създаваме работна атмосфера, в която постиженията и ангажираността се оценяват и служителят бива мотивиран да даде най-доброто от себе си за развитието на компанията.

Нашите служители имат право да бъдат информирани за своя напредък в работата. Затова им даваме обратна връзка своевременно, конструктивно и с уважение.

3. Ефективност и създаване на динамика

Не преставаме да се усъвършенстваме. Затова правим преоценка на настоящото състояние и предприемаме необходимите промени. Създаваме динамика, чрез която целенасочено подобряваме вече постигнатите резултати. Същевременно запазваме решенията, доказали се като най-добри.

Нашият бизнес модел изисква прости и ефикасни решения. Ние, ръководителите, подсигуряваме нормалното протичане на ежедневните дейности и договорености. Спазваме установените процеси на работа. Само така можем да гарантираме еднакво високи стандарти във всички държави и същевременно да сме гъвкави спрямо местните условия.

Отговорни сме за своя екип и се възприемаме като част от него. Също така носим отговорността за добрата съвместна работа между екипите. Във всичко, което правим, на фокус остава общият успех на компанията.

 

4. Коректност и изграждане на доверие

Като ръководители, в Kaufland подхождаме с уважение и непредубеденост към останалите. Уважаваме своите служители като личности и ценим техните способности. Същевременно очакваме и от тях взаимно уважение.

Имаме доверие в служителите да изпълнят делегираните задaчи с високо качество. Контролът за нас е подкрепа, а не израз на недоверие. Чрез него подсигуряваме реализирането на нашия бизнес модел, той ни помага да ставаме по-добри. Подкрепяме фирмена култура, в която служителите имат смелостта да вървят по неотъпкани пътища. Грешките разбираме като шанс за учене и израстване.

Като ръководители подхождаме партньорски към служителите си. Самите ние действаме прозрачно и благонадеждно. Държим на своите думи. Спазваме стриктно направените договорки. Постъпваме открито и честно и по този начин градим доверие. Така създаваме предпоставките, всеки в екипа да дава най-доброто от себе си.

5. Отговорност и пример за подражание

Като ръководители действаме бизнес-ориентирано: поемаме отговорност за своите решения, както бихме го правили, ако компанията беше наша собствена. Разумно използваме наличните ресурси. Емоционално сме обвързани с компанията, със задачите и със своя екип.

Оставяме отговорността  да бъде поета от този, който следва да я носи. Така даваме свобода на действие на служителите си и същевременно дефинираме ясни граници за вземане на самостоятелни решения. В ролята си на ръководители влияем осезаемо върху останалите. Затова във всичко, което правим, се стараем да даваме добър пример.

На преден план поставяме постиженията на екипа си. Действаме със самочувствие, но и със скромност. Ние сме пример.


Нашите корпоративни принципи

Основата на успехите ни

В ежедневните ни действия са заложени нашите корпоративни принципи. Целта ни е да добавяме стойност за нашите клиенти, колеги, обществото и околната среда. Принципите, от които се ръководим в нашата работа всеки ден, са:

 • Доволните клиенти са нашата цел.
 • Превъзходното съотношение между цени и качество определя позицията ни на пазара.
 • Продължаваме да растем посредством експанзия и постоянно развитие на съществуващите филиали.
 • Като фирма с филиална структура работим по изградена система.
 • Бързи решения и ясен начин на работа осигуряват нашия успех.
 • Спазваме действащото право и вътрешнофирмените правила.
 • В ежедневната си работа поемаме икономическа и социална отговорност и действаме с грижа към околната среда.
 • Коректност между всеки от нас е повеля във фирмата.
 • Взаимно се уважаваме и подкрепяме.
 • Договореностите се изпълняват в обстановка на взаимно доверие.
 • Похвалата, признанието и полезната критика са основни компоненти на ежедневната ни работа.
 • Обкръжаваме се със „силни“ служители - приемствеността в отделите е гарантирана.

Числата на успеха

За Kaufland като работодател основен приоритет е да развива своя екип, като му предлага възможности за кариерно израстване и професионална преквалификация. Над 46% от служителите остават в компанията над 3 години, а 80% от ръководителите са вътрешно развити и повишени. Kaufland постига това благодарение на мащабните вътрешни обучителни програми и програми за управление на таланти. Kaufland реализира и редица мащабни проекти за млади таланти и бъдещи професионалисти.

От 2018 година насам компанията провежда своя най-голям проект за развитие на таланти „Управители на бъдещето“, чрез който търговската верига дава възможност на младежи с малък или без професионален опит да преминат едногодишно обучение, след което директно да продължат кариерата си в компания на постоянен трудов договор и на целевата за тях експертна или ръководна позиция.

Благодарение на дългогодишните практикантски програми на Kaufland България, всяка година между 70 и 100 ученици получават възможност да натрупат практически опит в сферата на модерната търговия.Многообразието при нас

Жаждата за успех и желанието съвместно да превръщаме Kaufland във все по-добър работодател и компания - пазарен лидер са това, което ръководи действията ни всеки ден, независимо от социалния ни произход, религиозни убеждения, възраст или сексуална ориентация. Ние вярваме, че многообразието е много повече от сбора на личните характеристики на всеки един от нас и това определя начина ни на съвместна работа.

Многообразието е ключов фактор за успеха ни и пътят към това, нашите клиенти да са максимално добре представени и убедени в качеството, което предлагаме.

Многообразието в екипите ни

Към момента в екипите ни работят представители на над 100 националности в общо осем държави в Европа. Това прави нашата международна среда осезаема не само при реализацията на глобални проекти, но и в ежедневната ни работа в нашите хипермаркети, логистични центрове и централен офис. Ценим разнородните перспективи, тъй като именно те дават импулс на развитието и иновациите.

Освен това, за нас е важно и различното ниво на опит на нашите колеги. Вярваме, че всеки може да допринесе със знанията и вижданията си, за това да сме винаги в крак с новите тенденции и пулса на времето. Винаги осигуряваме приемственост и активна обмяна на опит.

Равнопоставеност

Съвместната работа на равни начала, независимо от нивото в компанията, както и отношения базирани на уважение и ценене са принципи, които прилагаме в работата и развиваме в нашите екипи. При нас всеки има равен шанс да поеме отговорност и да взема самостоятелно важни решения за работата му. Като работодател, държащ на равнопоставеността, осигуряваме обективни критерии при подбора и развитието на кадри, гарантиращи равни условия, независимо от произход, пол, възраст, сексуална ориентация, религия или неравностойно положение. Структурата на нивата, определени за възнаграждение, при нас също се основава на обективни критерии като професионален опит, експертни познания и компетенции. В подкрепа на равнопоставеността е и дейността на нашите Доверени лица, които могат да предоставят неутрално и компетентно съдействие на всеки в компанията по въпроси, засягащи трудовите и работните му взаимоотношения.

Многообразие в ръководството

Сред нашето ръководство в момента постигаме многообразие и баланс. Отговорността за половината от лидерските ни роли се поема от дами. Това е тенденция, която искаме да подпомогнем и засилим и в бъдеще, в подкрепа на равнопоставеността на работното място.Сертификати и отличия

За шеста поредна година компанията ни е сертифицирана като Топ Работодател от международната независима организация Top Employers Institute след задълбочен одит по 20 водещи области от управлението на човешките ресурси. От началото на 2021 Kaufland България е сертифицирана и по международен стандарт ISO 45001, който гарантира използването на системи за качествено и сигурно управление на условията на труд. От началото на 2022 г. до момента утвърждаването на работодателската марка на Kaufland България беше засвидетелствано и от повече от 50 отличия в най-оспорваните категории на значими конкурси като Employer Branding Awards на b2b Media, Career Show Awards, My Love Marks, Business Lady, Employer of choice и други.

Kaufland България е Топ Работодател за шеста поредна година

Kaufland България е Топ Работодател за шеста поредна година

Kaufland получава сертификацията след детайлен мониторинг на процесите в компанията през 2023 година, като анализът обхваща 20 области от управлението на човешките ресурси. Оценката се изготвя от международно жури от независими експерти след близо 6-месечен анализ на база въведените от работодателя концепции, процеси и инструменти в тази област.

На годишна база особено значим е ръстът, който се наблюдава в категории „Многообразие, равенство и приобщаване“ с впечатляващ ръст от над 41%, „Работна среда“ – с близо 12% и „Кариера“ – с почти 8%.

Kaufland България е Топ Работодател за пета поредна година

Kaufland България е Топ Работодател за пета поредна година

Kaufland получава сертификацията след детайлен мониторинг на процесите в компанията през 2022 година, като анализът обхваща 20 области от управлението на човешките ресурси. Оценката се изготвя от международно жури от независими експерти след близо 6-месечен анализ на база въведените от работодателя концепции, процеси и инструменти в тази област.

Kaufland не спира да подобрява собственото си представяне през годините - от общ резултат от 62% във всички категории през 2019 г., когато компанията е сертифицирана за първи път, до 89,63% през 2023 г. В сравнение с показателите й през 2022 г. веригата отбелязва най-значителен напредък в категориите „Кариера“ с ръст от близо 8%, „Ангажираност на служителите“ – със 7% и „Дигитален HR“ – над 6%

Kaufland с най-много отличия в конкурса "Компания на годината"

Kaufland с най-много отличия в конкурса "Компания на годината"

Kaufland България спечели най-много отличия в тазгодишното издание на конкурса „Компания на годината“ и получи Гран При за ТОП компания на 2023 година. Наградите, организирани от списание и клуб “Business Lady”, се връчват за изключителен принос на компаниите или мениджърите от различни сектори и в различни категории. Цел на конкурса е да даде гласност на успешните управленски модели, ефективните бизнес практики и развитие на човешкия капитал, както и да поощри предприемачеството.
Kaufland България получи общо четири първи места в конкурса. Компанията беше отличена за бранд №1 в сектор „Търговски вериги“, за своята One Stop Shopping концепция в категория „Иновативни концепции“, беше обявена за „ESG лидер“, а Милена Караилиева - директор „Човешки ресурси” в Kaufland България, получи приза „HR на годината“.

Kaufland отново е най-добрият работодател в България

За поредна година Kaufland е марка №1 в България

Kaufland България е най-добрият работодател в България, според престижната годишна класация Career Show Index. Компанията зае 1-то място в тазгодишното ѝ издание на база на получените отличия за постиженията си в посока развитие на таланти и създаване на благоприятна работна среда. По този начин Kaufland затвърди лидерството си в областта на работодателската марка, грижата за екипа и прилагане на иновативни методи за привличане, задържане и мотивиране на служителите.

За поредна година Kaufland е марка №1 в България

За поредна година Kaufland е марка №1 в България

За поредна година компанията и участващите ѝ собствени марки събраха най-много гласове в изданието. Kaufland беше избрана безапелационно за Търговска верига №1 у нас и за Любим международен работодател, като така затвърди авторитета си на пазарен лидер и компания за пример с работодателските си практики и в тазгодишното издание на класацията.

Кaufland България взе приза в категорията „Студентски активности и подбор“ с инициативата си Kaufland Business Academy в четвъртото издание на Employer Of Choice Awards

Кaufland България взе приза в категорията „Студентски активности и подбор“ с инициативата си Kaufland Business Academy в четвъртото издание на Employer Of Choice Awards

Отличената инициатива Kaufland Business Academy се реализира в партньорство с Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и е една от най-новите на компанията. Програмата за бъдещите поколения лидери, организирана от водещия ритейлър, е насочена към студенти, имащи за цел да създадат успешна кариера в областта на модерната търговия. Общо 30 младежи от различни специалности в УНСС взеха участие в пилотното издание на първата по рода си инициатива в страната.

Kaufland България с най-голям брой награди от b2b Media Awards 2023

Kaufland България с най-голям брой награди от b2b Media Awards 2023

Kaufland България спечели най-голям брой награди в ритейл сектора от тазгодишното издание на b2b Media Awards. Компанията получи признания за своите инвестиционни, иновативни, образователни и работодателски проекти в шест категории, включително и за „CEO на годината“.

Kaufland България получи специална награда за социално отговорен работодател

Приемаме това отличие като поредния мотиватор да продължаваме да бъдем полезни за обществото. Като част от кампанията, в периода март 2022 г. – февруари 2023 г., дадохме началото на три изцяло нови програми – "Kaufland Business Academy", „Стипендиантска програма 2022-2023 г.“ и "Търговска академия". Също така успешно разширихме „Управители на бъдещето“, „Програма за дуално обучение” и „Практикантска програма”.

Kaufland България спечели пет отличия на годишната церемония Employer Branding Awards 2023 на b2b Media

В шестото издание на наградите Kaufland България спечели 1-во място в категорията "Работодател на годината" (Employer of the year). Отличието е за цялостния принос на компанията в развиването на добри и устойчиви стратегии за управление на човешкия капитал. Ритейлърът получи и приза в категорията Employer Branding Idea с новата си работодателска кампания „Намери своето място“. Компанията е и сред призьорите в "Лидер на работодателската марка" (Employer Brand Leader of the year). В нея Милена Караилиева, директор „Човешки ресурси“ в Kaufland България, бе отличена с първо място за успешния си принос в лидерството, прилагането на HR стратегиите и проектите за привличане и управление на таланти и внедряването на иновации в областта на човешките ресурси. Разнообразните и полезни събития за и със служителите на компанията пък завоюваха второ място в категория "Employer branding event". Сред тях са проведените през 2022 г. Коледно детско тържество, Мениджмънт среща на ръководния състав, нововъведената програма за препоръки в Централен офис, както и събитието по случай петото сертифициране на компанията като Топ Работодател 2023 от Top Employer Institute.
Kaufland получи приза и в изцяло новата категория "Sustainable (ESG) project" за първия си „зелен“ хипермаркет в кв. Горубляне.

 


Твоят старт при нас

Към отворени позиции

Искаш да станеш част от екипа ни? Тук те чакат разнообразни кариерни възможности.

Към портал за кандидатстване

Регистрирай се сега, за да може винаги да следиш статуса на кандидатурата ти.

Към формуляр за контакт

Имаш още въпроси? Нашият екип по Подбор с удоволствие ще ти помогне.