Фирмена култура

Стартирай кариерата си или направи следващата професионална стъпка в международна търговска компания, която залага на резултати, динамика и коректност. Това са ценностите, които са в основата на нашите решения и действия всеки ден. Ръководейки се от тях, ние се променяме и постигаме целите си.

Стани част от нашия екип днес и научи повече за нещата, които ни мотивират винаги да се стремим да бъдем лидери.

Корпоративни ценности

Запознай се с основния двигател на нашите действия

Нашите фирмени ценности са основата, на която се базират нашите действия.

Резултати

Постигнатите резултати са в основата на нашия успех. Те изискват действия, целеустременост, смелост и страст. Това важи както за всеки отделен служител, така и за целия екип.

Динамика

Динамиката е силата, с която усъвършенстваме вече постигнатите добри резултати и създаваме иновации. Тя води със себе си готовността и способността за промяна, както и решителното поемане на отговорност. Чрез нея ставаме все по-добри в прилагането на нововъведения.

Коректност

Коректността се основава на уважението и респекта. Тя е стабилна опора на нашата съвместна работа, базирана на взаимно доверие. Чрез нея постигаме последователно своите цели.


Ръководни принципи

Ръководните ни принципи – обещание към нашите служители

Нашите ръководни принципи "Дай пет" се основават на фирмените ни ценности. Тези принципи са наш ангажимент и същевременно обещание към нашите служители.

Управлението е основна задача на всеки ръководител и е част от работното ежедневие. Всички ние в Kaufland преследваме една и съща цел, която излиза отвъд рамките на екипа и йерархичните нива. С умело ръководене подсигуряваме единни принципи на съвместна работа на всички в компанията. Нашите ръководители възприемат себе си като част от екипа и поставят общия успех на преден план.

Ясна комуникация и даване на насоки

Комуникацията в Kaufland е като нашия бизнес модел – ясна и директна. Изразяваме се точно, обсъждаме конфликтните ситуации своевременно и ги разрешаваме по конструктивен начин. Ние сме равноправни в комуникацията, независимо от йерархичното ниво. В ролята на ръководители структурираме информацията и посланията си и по този начин подсигуряваме ефикасност. На своите служители предоставяме своевременно цялата необходима информация за постигане на поставените цели. Вземаме обосновани и изпълними решения. При необходимост разясняваме причините, довели до дадено решение и създаваме яснота. Уважаваме служителите, които имат куража да задават въпроси, дори и когато те са критични. Отделяме необходимото време, за да им отговорим и чрез отговора даваме насока.

Развитие на служителите и разкриване на потенциала им

Продуктивността на служителите е решаващ фактор за успеха на компанията. Затова една от основните задачи на всеки ръководител е да развие потенциала на своя екип по най-добрия възможен начин. Силните страни на нашите служители и тяхното развитие във фирмата определят мащаба, по който се измерваме. Ние даваме възможност и подпомагаме своите служители да израстват чрез задачите, които им поставяме. Очакваме от всеки да проявява ангажимент в работата си. Знаем колко е важно признанието за нашите служители. Създаваме работна атмосфера, в която постиженията и ангажираността се оценяват и служителят бива мотивиран да даде най-доброто от себе си за развитието на компанията. Нашите служители имат право да бъдат информирани за своя напредък в работата. Затова им даваме обратна връзка своевременно, конструктивно и с уважение.

Ефективност и създаване на динамика

Не преставаме да се усъвършенстваме. Затова правим преоценка на настоящото състояние и предприемаме необходимите промени. Създаваме динамика, чрез която целенасочено подобряваме вече постигнатите резултати. Същевременно запазваме решенията, доказали се като най-добри. Нашият бизнес модел изисква прости и ефикасни решения. Ние, ръководителите, подсигуряваме нормалното протичане на ежедневните дейности и договорености. Спазваме установените процеси на работа. Само така можем да гарантираме еднакво високи стандарти във всички държави и същевременно да сме гъвкави спрямо местните условия. Отговорни сме за своя екип и се възприемаме като част от него. Също така носим отговорността за добрата съвместна работа между екипите. Във всичко, което правим, на фокус остава общият успех на компанията.

Коректност и изграждане на доверие

Като ръководители, в Kaufland подхождаме с уважение и непредубедено към останалите. Уважаваме своите служители като личности и ценим техните способности. Същевременно очакваме и от тях взаимно уважение. Имаме доверие в служителите да изпълнят делегираните задaчи с високо качество. Контролът за нас е подкрепа, а не израз на недоверие. Чрез него подсигуряваме реализирането на нашия бизнес модел, той ни помага да ставаме по-добри. Подкрепяме фирмена култура, в която служителите имат смелостта да вървят по неотъпкани пътища. Грешките разбираме като шанс за учене и израстване. Като ръководители подхождаме партньорски към служителите си. Самите ние действаме прозрачно и благонадеждно. Държим на своите думи. Спазваме стриктно направените договорки. Постъпваме открито и честно и по този начин градим доверие. Така създаваме предпоставките, всеки в екипа да дава най-доброто от себе си.

Отговорност и пример за подражание

Като ръководители действаме бизнес-ориентирано: поемаме отговорност за своите решения, както бихме го правили, ако компанията беше наша собствена. Разумно използваме наличните ресурси. Емоционално сме обвързани с компанията, със задачите и със своя екип. Оставяме отговорността  да бъде поета от този, който следва да я носи. Така даваме свобода на действие на служителите си и същевременно дефинираме ясни граници за вземане на самостоятелни решения. В ролята си на ръководители влияем осезаемо върху останалите. Затова във всичко, което правим, се стараем да даваме добър пример. На преден план поставяме постиженията на екипа си. Действаме със самочувствие, но и със скромност. Ние сме пример.


Нашите корпоративни принципи

Основата на ежедневната ни работа

В основата на ежедневната ни действия стоят нашите корпоративни принципи. Целта ни е да добавяме стойност за нашите клиенти, колеги, обществото и околната среда. Принципите, от които се ръководим в нашата работа всеки ден, са:

 • Доволните клиенти са нашата цел.
 • Превъзходното съотношение между цени и качество определя позицията ни на пазара.
 • Продължаваме да растем посредством експанзия и постоянно развитие на съществуващите филиали.
 • Като фирма с филиална структура работим по изградена система.
 • Бързи решения и ясен начин на работа осигуряват нашия успех.
 • Спазваме действащото право и вътрешнофирмените правила.
 • В ежедневната си работа поемаме икономическа и социална отговорност и действаме с грижа към околната среда.
 • Коректност между всеки от нас е повеля във фирмата.
 • Взаимно се уважаваме и подкрепяме.
 • Договореностите се изпълняват в обстановка на взаимно доверие.
 • Похвалата, признанието и полезната критика са основни компоненти на ежедневната ни работа.
 • Обкръжаваме се със „силни“ служители - приемствеността в отделите е гарантирана.

Твоят старт при нас

Към отворени позиции

Искаш да станеш част от екипа ни? Тук те чакат разнообразни кариерни възможности.

Към портал за кандидатстване

Регистрирай се сега, за да може винаги да следиш статуса на кандидатурата ти.

Към формуляр за контакт

Имаш още въпроси? Нашият екип по Подбор с удоволствие ще ти помогне.
Мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Kaufland България носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.

Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип и клиентите ни. Запознайте се с тях.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19