Търсиш най-добрата възможност за първа работа и изграждане на успешна кариера?

В съответствие с твоите квалификации и предишни опит, ще намериш много възможности за развитие на таланта ти и използване на силните ти страни. Покажи знанията си и рискувай!

Намери работата, която ти подхожда и успешно оформя професионалното ти бъдещето. Със своите 65 хипермаркета из цялата страна, логистичен център и централен офис, Kaufland ти предлага различни сфери на професионално развитие.

Области на реализация

Може да се реализираш в една от изброените ни професионални области

Области на реализация

В съответствие с твоите квалификации и предишни опит, ще намериш много възможности за развитие на таланта ти и използване на силните ти страни. Покажи знанията си и рискувай!

Намери работата, която ти подхожда и успешно оформя професионалното ти бъдещето. Със своите 65 хипермаркета из цялата страна, логистичен център и централен офис, Kaufland ти предлага различни сфери на професионално развитие.

Продажби

Създай позитивна атмосфера и приятен процес на пазаруване за нашите клиенти

Ежеседмично във филиалите на Kaufland България пазаруват почти един милион клиенти. Дирекция Продажби отговаря за правилното протичане на всички процеси, като съблюдава спазването на вътрешнофирмените стандарти при позиционирането и предлагането на стоката, стандарти за чистота и хигиена, за любезно обслужване на клиентите и спазване на гаранциите на Kaufland.

Осигури ефективната работа на нашите филиали

Искаш да анализираш и оптимизираш процесите в дирекция Продажби? Тогава твоето място е в Организация Продажби. Акцент в работата на това направление е внедряването на нови процеси на работа, на иновативни проекти и оптимизиране дейностите във филиалите.

Структурата се състои от четири основни отдела: Управление на стоките, Процеси, Системи за управление на персонал и Свежи Храни. Техният основен фокус е разработването на концепции и оптимизации, приложими във филиалите ни в цялата страна.

Основната отговорност за всеки филиал носят управителят на филиала и неговият екип. А една от най-важните задачи пред тях е изпълнение на определени финансови цели като достигането на планувания оборот, увеличаване броя на доволните клиенти и привличането на нови, тъй като Клиентът за нас е на първо място.

Като част от сплотения ни екип във всеки един от нашите магазини можеш да развиеш уменията си с много и различни дейности.

Логистика

Погрижи се за безпроблемното съхраняване на стоки и координация на процесите по доставка

Държиш на безпроблемното протичане на процесите в складовите ни площи? Тогава подкрепи един от нашите екипи в нашия Централен склад в село Стряма. Отговаряй за приема на стоки или комисионирай продуктите ни с помощта на най-модерните технологии – в нашите логистични центрове фокусът ти ще е съсредоточен върху процеса по навременната и цялостна доставка.

Основната дейност на Логистичните ни центрове в с. Стряма е свързана с подготовката и транспортирането на продуктите до филиалната ни мрежа, за да отговорим на ежедневното търсене.                                                                                                                                                                                                                   

Участвай в подредбата на нашата верига на доставки

Искаш да спомогнеш за изграждането на логистичните ни процеси? В Управление на веригите за доставки ще имаш възможност да решаваш задачи по координация, планиране и управление на процесите на снабдяване,  складиране и доставка на стоки или услуги за крайния потребител. Автоматизираната обмяна на данни с доставчиците и клиентите осигуряват прозрачен информационен поток и оптимизирани процеси.

Цели се достигане на идеалното равновесие между контрол на разходите и добри услуги. В зависимост от твоята експертиза, областите, в които ще работиш, ще са свързани с понижаване на складовите наличности, съкращаване на времената за диспозиция, спазване сроковете, подобряване услугите по доставките към клиентите, и понижаване на всички разходи за снабдяване и логистика. В състава на направление Управление на веригите за доставки в Kaufland България влизат отдел Диспозиция, сектор Аутодиспо, отдел Координация стокови потоци и отдел Сървиз Център.

Присъедини се сега и допринеси за успеха на нашите екипи!

Строителство и недвижимости

Област на дейност Строителство и недвижимости

Строителните проекти са интересни за теб и искаш да ни помогнеш да изградим уредбата на новите ни локации? Заповядай в нашия екип и научи повече за разнообразните ни задачи в област Строителство и недвижимости.

Мотивираните ни екипи в Европа се грижат за повече от 1 200 филиала, както и множество логистични центрове и предприятия за преработка на месо. Всяка година се разрастваме с около 40 нови обекта и разполагаме с повече от 7,4 милиона квадратни метра работна площ и около 1 милион квадратни метра концесионна площ.

От търсенето и планирането през строителството, обзавеждането и отдаването под наем, до администрацията и поддръжката – се грижим за всички недвижими имоти в България и останалите държави. Планираме и прилагаме всички стратегически и оперативни решения в процесите, свързани със строителство и недвижимости.

Възможности за реализация в следните направления:

  • Нови проекти и модернизация
  • Управление на недвижимостите
  • Снабдяване

IT

Осигури най-добрата технологична среда за протичането на бизнес процесите в компанията

С удоволствие работиш по нови и предизвикателни IТ проекти? Подкрепи успешния ни екип при въвеждането в експлоатация на софтуерни и хардуерни решения,  тестването на нови функционалности във вече използваните приложения, както и координацията и управлението на мащабни проекти.

Бъди лице за контакт на нашите колеги по разнообразни технически въпроси

Като част от екипа на IT Service Desk ти ще бъдеш лице за контакт в комуникацията с потребителите на IТ услуги. Сред задачите ти ще бъдат обработката на инциденти и заявки, както и осигуряване на връзка с останалите звена в IТ и с партньорите, които осигуряват поддръжка на място за предоставяните услуги.

IT Service Desk е и отделът, извършващ превантивен мониторинг на критичните системи и приложения, за да подсигурим, че във всеки един момент можем да разчитаме на нашата IТ инфраструктура.

Работи по иновативни IT проекти (IT Hub)

През месец август 2016 г. Kaufland България стартира IT проект, свързан с разработката на вътрешни за фирмата IT приложения. В новосформирания IT HUB работи екип от над 100 опитни IT специалисти. В сътрудничество със своите немски колеги, те имат за цел да създадат множество приложения за служители и крайни клиенти, както и да поддържат наличните системи на Schwarz Group.

Екипът от програмисти и специалисти по разработване на приложения, със седалище в град София, разработва софтуерни решения, използващи най-съвременните технологии, методи и инструменти, които отговарят на високи стандарти за сигурност, производителност и качество.

Kaufland Service подкрепя огромната група Schwarz с решение за развитие на IT областите ABAP, UI5, iOS, Android, Xamarin, Java, Business Intelligence, Central Application Support, SharePoint, SAP Basis, MiddleWare, Hadoop, както и SAP User Access.

Търговия и снабдяване

Изгради асортимент, изцяло ориентиран към нашите клиенти

Изгради разнообразния ни асортимент на базата на нашите основни ценности като бранд – богат избор, качество и изгодна цена. Бъди винаги в търсене на най-новите тенденции и допринасяй с погледа си върху актуалната ситуация на пазара.

Освен тези задачи, ще имаш възможност да преговаряш цени и пазарни придобивки и ще оптимизираш веригата по доставки с нашите марки и доставчиците на хранителните ни и нехранителни продукти. Също така ще можеш да се включиш в разработване на оптимална система за ценообразуване.

Дали в качеството си на търговец в областта на хранителните и нехранителни продукти, като специалист по контрола на стоките или като експерт в сферата на митническите дейности – тук разполагаш с многобройни възможности за успешна професионална реализация.

Подсигури необходимите материали и услуги за компанията ни

В направление Снабдяване можеш да се грижиш за осигуряването на материали и услуги за екипа ни. Публикувай обяви за търг, сравнявай различни доставчици и договаряй най-изгодните за нас условия. Ще имаш възможността да следиш за оптимизацията и ефективността на процесите ни, свързани със снабдяване. Процеси по намаляване на разходите, осигуряване на качество и сигурност на доставките винаги ще заемат централно място в работата ти. Тук колегите ни търговци, Cost- или Processmanagers подготвят и поддържат различни процеси и ефективни системи, като основното правило е винаги да се търси най-подходящото решение за Kaufland.

Стани част от екипа на Снабдяване и обогати уменията си в компанията лидер в сектора на модерната търговия у нас.

Администрация и финанси

За теб са ценни ясно дефинираните структури?

Присъедини се към дирекция Администрация и финанси, обединяваща в себе си разнообразни екипи, подпомагащи активно развитието и правилното протичане на ключови процеси в компанията .
От анализа и изравняването на сметки, през въвеждането на нови системи и усъвършенстване на процеси ключовите дейности в дирекцията ще ти дадат възможност да приложиш пълния си талант и умения.

Контролинг:
Работиш с удоволствие с анализи и данни? Стани част от направление Контролинг при нас и  ще имаш възможност да събираш и оценяваш релевантни за фирмата показатели на базата на първични данни, получени от различни отдели. С икономически изчисления, планиране и предварителни резултати, а също така и с различни анализи на отклоненията, контролингът подпомага за реализирането на фирмените цели и осъществява постоянен контрол. Екипът подпомага мениджмънта в процесите на взимане на решения и в непрекъснатото оптимизиране на резултатите.

Счетоводство:
Искаш да създаваш и отчиташ информация? Направление Счетоводство носи отговорност за вярното, честното и навременно отразяване на стопанските операции във фирмата. Различните звена в отдела са фокусирани върху ключови задачи свързани с изготвянето на становища и финансови отчети, контрол и осчетоводяване на фактури, дейности, свързани с месечното и годишно отчитане, както и финансово счетоводство, контрол на стокови фактури и създаване и промяна на основни данни за доставчици и клиенти.

Право и съответствие:
Ти си юрист и запознат с различни аспекти от правната област? Като част от отдел Право и съответствие ще имаш възможност да консултираш нашите търговски отдели по важни правни въпроси и ще отправяш препоръки за действие в определени ситуации към мениджмънта на компанията.

Допълнително към правното обслужване, направлението осъществява постоянен мониторинг на промени в българското и европейското законодателство както и процесуално представителство пред съдебни и административни органи.

Клиентски мениджмънт и Ревизия:
В отдел Ревизия ще можеш с опитен поглед да следиш съблюдаването на всички законови и търговски предписания. Отделът съчетава  вътрешната и външната гледна точка на клиентите ни.
Обединяването на субективното клиентско мнение и обективната ревизионна гледна точка за фирмата е основна задача, която е поверена на отдел Клиентски мениджмънт и Ревизия.

Данъци:
В направление Данъци се калкулират и проверяват всички данъчни задължения на фирмата, изработват се стратегии за действие при данъчни реформи, консултират се всички отдели по данъчни въпроси, а също така се съдейства и при извършване на данъчни ревизии. Отделът е отговорен за всички дружествено-правни въпроси. Задачите там обхващат различни области – дружествено право, данъци, основни въпроси, свързани с ДДС.

Организация Администрация и финанси:
Оптимизирай съвместно с колегите ни нашите административни процеси. Тук ще имаш възможност да следиш цялостното изглаждане на даден процес – от създаването му, през прилагането на практика до настройване на спецификите му към реална среда. Също така ще бъдеш директно лице за контакт за съответния експертен отдел при възникването на системни грешки.

Маркетинг и комуникации

Искаш да дадеш воля на креативността си и да спомагаш структурирането на комуникацията ни?

Стани част от екипа ни и открий разнообразието на проекти и задачи в областите ни свързани с изграждането на нашия имидж и реклама.

Системи за бизнес анализи:
Винаги си в търсене на нови тенденции? Тогава правилното място за теб е отдел Системи за бизнес анализ (Business Intelligence). Работата ти там ще е свързана с генериране, анализ и представяне/интерпетиране на данни, факти, know -how и резултати за пазара, конкурентите, клиентските мнения, нагласи и тенденции,  които се основават на задълбочени проучвания.

Често задачите ти ще са свързани и с оценка на икономически показатели и статистически данни във връзка с реализиране на фирмени цели, както и съвместна работа с отделите и подкрепа при вземането на важни търговски и бизнес решения с релевантни данни и информация.

Маркетинг:
Чувстваш се като у дома си във всяко едно място по света? При нас можеш да донесеш и приложиш идеи и опит. От позиционирането на продуктите в рекламните ни брошури през 360º-те ни маркетингови кампании до целевото насочване към конкретни групи в социалните медии – това е само част от дейностите, с които се занимава големият ни екип по Маркетинг.

Тяхна задача е също така планирането и подготвянето на средствата за реклама и цялостните активности на компанията в сферата на маркетинговите комуникации.

Корпоративни комуникации и CSR:
Кога отваря новият магазин на Kaufland и възможно ли е да разрешим на телевизионен екип да снима клиент как пазарува при нас? Това са само малка част от казусите и въпросите, с които нашите професионалисти от отдел Корпоративни комуникации се сблъскват всеки ден.

Те имат отговорната задача да представят фирмата в публичното пространство и да бъдат връзката между фирмата и медии, контрагенти и други организации, обработвайки запитвания от всички видове комуникационни канали. В допълнение към това в отдела ще можеш да се ангажираш с различни социални проекти и да допринесеш за налагането на култура на корпоративна социална отговорност.

Човешки ресурси

Интересуваш се от разностранните дейности, свързани с управлението на човешките ресурси в международна търговска компания?

Тогава подкрепи екипа ни със своите знания и умения и научи повече за нашите разнообразни дейности. От наемането на персонал, през администрирането и развитието на нашите служители, до заплащане и консултиране по въпроси, свързани с трудовото законодателство - това са дейностите, свързани с работата на направление Човешки ресурси.

Подбор и работодателска марка:
Търсиш динамика и ежедневна комуникация? Стани част от Подбор! Желанието ни да работим с най-добрите професионалисти ни поставя пред постоянното предизвикателство да намерим, привлечем и подберем новите ни колеги.

Да се справим успешно с тази задача ни помагат професионалното ни търсене на персонал и прозрачният ни процес по подбор, изграден на нашите принципи за обективност и благонадеждност.

В обхвата на нашите дейности също така спада и разработването, утвърждаването и налагането на работодателската ни марка. Нашата ясна цел е да бъдем един от най-предпочитаните работодатели в страната.

Администриране на персонала:
Искаш да организираш процеси в Човешки ресурси? От сключване на трудови договори през изготвяне на различни справки до трудово-правни казуси, екипът ни от професионалисти в отдел Администриране на персонала се грижи за коректното и законосъобразно обработване на цялата информация относно настоящите и бивши служители на компанията.

Обучение и развитие:
Мотивацията на нашите служители е изключително важна за нас. Затова и в отдел Обучение и развитие се занимаваме с разработването на различни програми, които да повишат квалификацията на колегите ни и да им предоставят нови възможности за успешна вътрешна реализация в компанията.

Мотивиране и задържане:
Удовлетвореният служител е наша цел и показател за успеха ни като работодател. За това се грижи и екип от доверени лица, благодарение на които получаваме непрекъсната обратна връзка, за да отговаряме максимално на очакванията на нашите колеги и да ставаме все по-добри в това, което правим.

Възнаграждения и придобивки:
Познаваш отлично българското законодателство в частта удръжки и придобивки и търсиш предизвикателство и динамична работна среда? Изчисляването на работната заплата на над 6600 служители е изключително отговорна задача, с която колегите ни от Възнаграждения и придобивки се справят успешно всеки месец.Твоят старт при нас

Към отворени позиции

Искаш да станеш част от екипа ни? Тук те чакат разнообразни кариерни възможности.

Към портал за кандидатстване

Регистрирай се сега, за да може винаги да следиш статуса на кандидатурата ти.

Към формуляр за контакт

Имаш още въпроси? Нашият екип по Подбор с удоволствие ще ти помогне.