Стартирай на върха с нашата Кариерна програма

Ти си абсолвент с ясно поставени цели и търсиш своя силен професионален старт? Кариерната ни програма „Управители на Бъдещето“ ти дава възможност да работиш по самостоятелни проекти и да поемеш отговорности, директно свързани със задаването на посока за бъдещо развитие на нашата компания.

12-месечната ни програма ще ти даде възможност да научиш всичко необходимо за успешна професионална реализация в Kaufland България. Можеш да се присъединиш към нашия екип със стартиращите групи през януари, април, юли или октомври. Искаш да кандидатстваш сега? Тук можеш да откриеш всички свободни позиции по програмата.

Основна информация

Запознай се с нашата Кариерна програма с един поглед:

 • Предпоставка за кандидатстване: студент последна година, абсолвент, професионалист със сравнително малко трудов опит и желание за преквалификация
 • Продължителност: 12 месеца
 • Възможност за стартиране: януари, април, юли или октомври
 • Възнаграждение: релевантно за целевата позиция в компанията (старши специалист/управител на филиал).

Предимства

От нас ще получиш:

 • 12-месечна, изцяло ориентирана към практиката Кариерна програма
 • Разнообразни възможности за развитие на професионалните ти качества чрез регулярна обратна връзка, участие в проекти и работни срещи, специализирани обучения
 • Атрактивно възнаграждение и пакет от допълнителни социални придобивки
 • Отговорни и предизвикателни задачи, реализиране на самостоятелни проекти
 • Мотивираща и динамична работна среда, базирана на взаимно уважение и доверие.

 

Научи още за нашите предимства тук.

Съдържание на кариерната програма

Ето какво те очаква:

През първите 6 месеца от програмата ще имаш възможност да докажеш и утвърдиш уменията си в отдела, избран от теб като целеви за бъдещата ти реализация. Така ще научиш всичко за основните дейности и процеси там. Допълнително ще имаш възможност да координираш осъществяването на твой самостоятелен проект. През следващите 3 месеца ще демонстрираш своите познания в един от нашите филиали/Обслужващ офис. По този начин ще опознаеш дирекция Продажби – сърцето на нашия бизнес. Последните 3 месеца ще ти дадат детайлен поглед върху отделни сегменти на вече избраната от теб професионална област. След успешно приключване на програмата ще можеш да започнеш на целевата позиция – старши специалист/управител на филиал, като разбира се, допълнително преминеш и първоначално въвеждащо обучение, което е предвидено за всяка една позиция в компанията.


Области на реализация

Това са областите на реализация в нашата кариерна програма „Управители на Бъдещето“

Многообразните ни сфери на дейност ти дават възможност да се включиш в кариерната ни програма в област, която е интересна за теб и съвпада с академичния ти опит.

По-долу можеш да откриеш основните акценти в програмата:

Продажби

Филиална мрежа

В нашата филиална мрежа на теб ще е поверена грижата за това на нашите клиенти винаги да бъдат осигурени чудесни условия за бързо и приятно пазаруване. Ще имаш възможност да участваш в планирането и организираното на всички търговски дейности за филиала съвместно с неговия управител. Ежедневните ти задачи могат да включват подпомагане на управителя при поръчката на стока, съвместна оптимизация на процеси и работа с ключови показатели за представяне. По този начин ще получиш оптимална подготовка за ръководенето на наш филиал и прилежащия му екип от около 80 служители.

Организация продажби

Като част от организация продажби ще имаш възможност активно да участваш при израждането на бъдещите тенденции в дирекция Продажби. Активно ще анализираш финансови процеси и ще оптимизираш нашите концепции. Ще можеш да научиш повече за нашите филиали и измеренията на локалния бизнес като следиш въвеждането и приспособяването на международни процеси съобразно определените за страната специфики. По този начин ще имаш възможност да развиеш широко разбиране за потребностите на нашия основен бизнес – от работата с асортименти през комуникацията с клиенти и партньори до планирането и изграждането на работната сила.

Събудихме интереса ти? Открий какво друго можеш да очакваш на тази целева позиция. Тук можеш да прочетеш повече детайли за позицията Управител на филиал.

Логистика

Управление на веригата на доставки

В Управление на веригата от доставки ще имаш възможност да участваш в активното изграждане на потока от стоки от нашите доставчици през разпределителните ни центрове до рафтовете в нашите магазини. На базата на различни алгоритми за оптимизация ще можеш да проследяваш определянето на правилните стокови и асортиментни количества.

А в нашия логистичен център, наред със знания за релевантните системи и работата с KPI, ще получиш и практически опит с нашите автоматични съоръжения. Заедно с отговорниците смяна ще бъдеш въведен в процесите по оптимизация и ще се запознаеш с управлението на големи екипи.

Строителство и недвижимости

Строителство 

В областта на Строителството ще се запознаеш с общия процес по планиране, реализация и модернизация на нашите недвижимости. Освен това ще участваш при оказването на техническа поддръжка на наличните такива и ще разработваш концепции за регионалните ни търговски обекти. Възможността да се запознаеш с критериите ни при търсене на площ за нови филиали, отдаването под наем на търговски обекти в безкасовите ни зони и поддръжката на площите ще допълни представата ти за дейностите на различните отдели в строителството.

Недвижимости

В областта на недвижимостите ще участваш при изграждането на националната ни стратегия за развитие на недвижимостите. Ще работиш интензивно с филиалната ни структура за оптималното и ефективно уеднаквяване на процесите в областта, ще търсиш и развиваш нови локации и ще участваш при отдаването под наем на площи и развиването на концепции за модернизация.

Търговия и снабдяване

Търговия

В област Търговия ще имаш възможност да подпомагаш дейността ни по разработване на асортимента и акционните активности за нашите клиенти. Ще се включваш при преговорите с наши доставчици и процесите по налагане на собствените марки на Kaufland. Освен това ще имаш възможност да участваш при изграждането на силно портфолио от доставчици с оглед на новите тенденции. Реализирайки иновативните ти идеи директно можеш да допринесеш към успеха на компанията ни.

Снабдяване

В Снабдяване ще поддържаш стратегическите и оперативни дейности по осигуряване на стоки и услуги за вътрешните нужди на компанията. Освен това ще участваш в развитието и оптимизацията на процеси, вземайки предвид разходите, качеството на услугата и нуждата на нашите вътрешни клиенти. Така активно ще допринасяш за създаването на директна добавена стойност стартирайки от самата заявка през преговаряне на цената до сключване на договор с избрания доставчик.

Администрация и финанси

Контролинг

Конролингът ще ти даде възможност да приложиш на практика аналитичните си и концептуални умения. Пример за конкретна ситуация, в която ще можеш да ги докажеш, е изготвянето на финансово-математически модели за оценка и анализ. След това ще ти се даде възможност да интерпретираш получените резултати, за да може информацията да послужи за база за вземане на икономически решения от страна на ръководството. Ще можеш също така да анализираш месечните оценки и да изготвяш годишни отчети като се грижиш за подсигуряване на високото качество на данните.

Управление на процеси

При управлението на процеси ще имаш възможност активно да участваш в изграждането на процесите в Администрация и финанси. Ще можеш да анализираш текущото състояние и да изграждаш стратегии за постигане на желаната цел. Освен това ще можеш да допринесеш за реализацията на микропроекти свързани с оптимизацията на конкретни системи или процеси.

Счетоводство

В счетоводството ще можеш да се грижиш за това всички трансакции да бъдат изчерпателно, своевременно и коректно въведени в системата ни. Ще съдействаш при осчетоводяването на фактури за услуги, материали и дългосрочни активи. Ще работиш активно върху изготвяне на годишния ни отчет и оптималното разпределение на финансовите ни средства.

Човешки ресурси

В областта на човешките ресурси ще имаш възможност да развиваш концепции, валидни за всички структури на компанията и да участваш в тяхното оперативно прилагане. С твоите идеи ще може да допринесеш за това да привлечем топ таланти и да ги задържим в компанията. Също така ще оказваш активно съдействие на нашите служители в кариерното им и личностно развитие чрез целенасочени мерки за продължително обучение. В хода на програмата ще се утвърдиш като компетентно лице за контакт по всички теми, свързани с човешките ресурси. Ще можеш да участваш в прилагането и разработката на локално ниво на процеси в областта на човешките ресурси като следиш процеса от етап концепция до успешното му прилагане в практиката.


Предпоставки

Какво би те направило подходящ кандидат за кариерната ни програма?

 • Последна година студент или успешно завършено висше образование в релевантна за позицията област или предишен професионален опит в друга сфера и желание за преквалификация
 • Проактивно и позитивно отношение към нови предизвикателства
 • Страст за работа в търговията
 • Добри комуникативни умения и желание за работа в екип
 • Гъвкавост при намирането на нови решения

Успешни истории

Запознай се с нашия управител на бъдещето Кирил Лудачки

Изображение на Кирил Лудачки
 • Образование: Бакалавър Логистика и Транспортен Мениджмънт в Холандия
 • Специализация: Митнически мениджмънт в международния бизнес
 • Професионален опит: 3-годишен опит в холандска транспортно-логистична компания оперираща интермодално в цяла Европа.
 • Текущи проекти: оптимизация на стоковите наличности и доставки във филиалната мрежа на Kaufland България. Обемът на наличностите оказва пряко влияние върху: продажбите в нашите магазини и транспортно-логистичните разходи от Централен склад към филиалите ни.

Какво те провокира да кандидатстваш за позиция при нас?

Предизвикателството да тествам себе си и опита си от транспортния сектор в цялата верига на доставки на Kaufland България, както и да придобия нови знания и умения в една комплексна организация като лидера на пазара – Kaufland България.

Кои твои задачи ти доставят най-голямо удоволствие?

Проекти, свързани с оптимизация и намиране на решения за дадени проблеми във веригата на доставки, които имат огромна финансова тежест и оказват пряко влияние върху резултатите на компанията.

Какво прави Kaufland България атрактивен работодател за теб?

Компанията дава възможност на служителите си да се потопят в един от най-динамичните сектори на икономиката, където всеки един може да натрупа безценен опит и контакти. Също така коректното отношение на организацията към служителите си.

Коя е следващата цел, която си поставяш в професионален план?

Заемане на ръководна позиция на малък екип, което ще ми позволи да разширя спектъра си от мениджърски инструменти и ще изведе моите умения на следващо ниво.

Какъв съвет можеш да дадеш на кандидатите, които биха искали да станат част от екипа ни?

Kaufland България като лидер на пазара е едно огромно предизвикателство, от което всеки един кандидат може само да спечели, но за целта трябва да посрещнат с усмивка динамиката в нашата организация.

Какво е твоето лично мото?

Там където има воля – там има и път!


Твоят старт при нас

Към отворени позиции

Искаш да станеш част от екипа ни? Тук те чакат разнообразни кариерни възможности.

Към портал за кандидатстване

Регистрирай се сега, за да може винаги да следиш статуса на кандидатурата ти.

Към формуляр за контакт

Имаш още въпроси? Нашият екип по Подбор с удоволствие ще ти помогне.