Принципи на защита на личните данни на нашия уебсайт за кариери

При посещението на нашия уебсайт за кариери бихме искали да се чувствате сигурни и в добри ръце. Защитата на правото на неприкосновеност на личния живот е от съществено значение за нас, защото ние разбираме защитата на личните данни не само като един ориентиран към клиентите, а също така ориентиран и към кандидатите за работа и служителите показател за качеството. Настоящите принципи за защита на личните данни Ви дават информация относно боравенето от страна на групата Кауфланд при обработката на личните данни в случай на използване на нашата уебстраница.

1. Администратор на лични данни по смисъла на чл. 4 т. 7 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)

“Кауфланд България ЕООД & КО” КД

ул.“Скопие“ 1А
1233 София

Тел. +359 2 81 25 000
E-Mail: recruitment@kaufland.bg

За краткост “Кауфланд България ЕООД & КО” КД се нарича по-нататък в текста „Kaufland“.

2. Формуляр за контакти/ Контакт по E-Mail/ Контакт по телефон

Цел на обработването на данните / Правно основание: Личните данни, които Вие ни предоставяте при попълване на формуляри за контакт, по телефон или по E-Mail, ние естествено третираме като поверителни. Ние използваме Вашите данни само с определена цел, за да обработим Вашето запитване. Правно основание за обработването на данните е чл. 6, пар. 1 “е” от ОРЗД. Законният интерес от страна на групата Кауфланд произтича от желанието да отговорим на запитванията на посетителите на уебсайта и по този начин да запазим и насърчим тяхната удовлетвореност.

Получател / Категории получатели: Ние принципно изключваме препращането на данни на трети страни извън групата Кауфланд. По изключение данните се обработват по наше поръчение от оператори, обработващи личните данни. Те подлежат съответно на старателен подбор, биват допълнително контролирани от нас и се обвързват с договор съгл. чл. 28 от ОРЗД.

Освен това може за обработване на Вашето запитване да е необходимо да предадем извадки от запитването на други дружества Кауфланд (напр. дружеството Кауфланд, за което се отнася Вашето запитване). В тези случаи обаче запитването ще бъде предварително анонимизирано. Така другото дружество Кауфланд няма да може да се свърже с Вас. Ако в конкретния случай е необходимо препращането на Вашите лични данни, ние предварително ще Ви информираме за това и ще получим Вашето съгласие.

Срок на съхранение / Критерии за определяне на срока на съхранение: Всички лични данни, които Вие сте ни изпратили при запитвания чрез този уебсайт или по електронна поща, ние изтриваме, съотв. анонимизираме по сигурен начин най-късно 90 дни след като сме Ви дали окончателен отговор. Това произтича от факта, че след отговор от наша страна посетители на уебсайта често се свързват с нас повторно по същия въпрос. За целта ние трябва да се позоваваме на предходната кореспонденция. Поради това ние съхраняваме Вашите документи още 90 дни. Според нашия опит по принцип след този период не постъпват допълнителни запитвания във връзка с нашите отговори.

3. Система за онлайн кандидатстване

Групата Кауфланд непрекъснато търси квалифицирани и мотивирани служители. Моля имайте предвид, че кандидатурите, които ни изпращате по електронна поща, ни се предават в некриптиран вид. Поради това Ви молим да използвате нашата онлайн система за кандидатстване.

4. Обработка на данните в случай на използването на функциите за споделяне

С оглед на защита на данните ние съзнателно решихме да се откажем от включването на функцията „споделяне” на различните социални мрежи като бутони директно на нашата онлайн система за кандидатстване. Поради това свързаните функции „споделяне” на тази страница са вградени единствено като линкове. Едва чрез отварянето на нов прозорец на съответния браузър линкът препраща към страниците на социалните мрежи. Поради това чрез простото отваряне на тази страница по принцип не се прехвърлят данни към доставчиците на услуги, свързани със социалните медии. По този начин се изключва създаването на профил от страна на трети лица. При все това ние не бихме искали да забраним тази възможност на онези посетители, които биха искали да „споделят” обявите за вакантните работни позиции от нашата уебстраница в своята социална мрежа. Прехвърляне на данни към доставчика на избраната от Вас социална мрежа се извършва единствено след като активирате съответния бутон „сподели” и влезете в профила си в съответната социална мрежа.

Цел на обработката на данни / правно основание: Правно основание за обработката на данни при  използването на функцията за споделяне е чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗД. Законният интерес от страна на Кауфланд произтича от желанието да можем да предложим на потребителите на уебсайта за кариери тази функция като доброволна опция.

Получател / Категории получатели: "Споделянето" на съдържания от този уебсайт означава само по себе си, че определени данни могат да бъдат прехвърлени към доставчиците на услуги, свързани със социалните медии, като например:

 • Адрес на нашия уебсайт;
 • Дата и час на отварянето на уебсайта, съотв. на активирането на бутона за споделяне;
 • Информация за използвания браузър и използваната операционна система;
 • Вашият актуален IP-адрес;
 • Споделеното от Вас съдържание.

Тогава, в зависимост от предприетите от Вас настройки за защита на данните на Вашия собствен профил, споделените съдържания (описания на вакантните позиции) могат да бъдат видяни и от други потребители на същите социални мрежи. Ако към момента на активирането на бутона „споделяне” Вие вече сте регистрирани към съответната услуга, свързана със социални медии, от упоменатите по-горе данни доставчикът на тази услуга също е в състояние да получи Вашето потребителско име и евентуално и Вашето истинско име. Тези данни могат да бъдат обработвани от доставчика и в държави извън Европейския съюз. Ние не оказваме въздействие върху обема, вида и целта на обработването на данни от страна на доставчика. Моля имайте предвид, че доставчиците на услуги за социални медии с посочените по-горе данни са напълно в състояние да съставят псевдонимизирани и дори индивидуализирани потребителски профили.  

Срок на съхранение / Критерии за определяне на срока на съхранение: Продължителността на показването на споделените от Вас съдържания зависи от настройките за защита на личните данни на Вашия профил при съответната социална мрежа, както и от техните разпоредби относно защитата на личните данни. Кауфланд не може да оказва влияние върху тях.

5. Използване на бисквитки (cookies)

Администратор на данните и цели на тяхната обработка/ правни основания:

Администратор на данните, обработвани във връзка с използването на т. нар. „бисквитки“ и други свързани с бисквитките технологии за обработка на данни при посещението и ползването на уеб страницата, по отношение на всички (под)домейни на https://kariera.kaufland.bg, е „Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД.

Бисквитките са малки текстови файлове, които при посещението на тази уеб страница се запазват и съхраняват на Вашето крайно устройство (компютър, преносим компютър, смартфон, таблет и пр.). Бисквитките не могат да нанесат вреди на използваното от Вас устройство, те не са носител на вируси, троянски коне или други зловредни софтуери. Бисквитките запазват информация, която се генерира в зависимост от конкретно използваното крайно устройство. Това обаче не означава, че по този начин ние можем да Ви идентифицираме или непосредствено да установим Вашата самоличност.

Използването на бисквитки (или на други свързани с бисквитките технологии за обработка на данни при посещението и ползването на уеб страницата) служат, в зависимост от тяхната категория, за изпълнение на следните цели:

 • Функционална необходимост: Става сума за бисквитки и свързани с бисквитките технологии, без които нашите услуги не биха могли да се ползват (например за да се покаже правилно страницата/желаните от Вас функции, за запаметяване на Вашите данни за вход, например за списъка с продукти за пазаруване и т.н.).
 • Предпочитания: С помощта на тези технологии можем да вземем предвид реални или предполагаеми предпочитания за удобното сърфиране в уеб страницата. Така например благодарение на зададените от Вас настройки сме в състояние да покажем уеб страницата на подходящ за посетителя език. Освен това, по такъв начин избягваме показването на продукти, които не са налични в конкретен район.
 • Статистика: Такива техники ни позволяват да изготвяме анонимни статистически анализи относно ползването на нашите услуги за целите на тяхното настройване и напасване спрямо нуждите на потребителите. Така можем например да определим какъв е най-уместният подход за доразвиване на уеб страницата, така че да я пригодим в още по-голяма степен към нуждите на интернет посетителя.
 • Маркетинг: Посредством такива технологии сме в състояние да показваме подходящото за Вас съдържание в онлайн пространството, което именно отговаря на търсенето Ви на база на анализа на ползването на уеб страницата и регистрираното в нея „поведение“. Онлайн поведението може да бъде изведено от посещението на различни страници, браузъри или крайни устройства от страна на едно и също потребителско ID (представляващо уникален идентификатор).
В рамките на използването на бисквитки и други свързани с ползването на бисквитките технологии относно ползването на уеб страницата, в зависимост от конкретно зададената цел, се обработват в частност следните видове лични данни:
 
Функционална необходимост:
 • Потребителско въвеждане с цел запазване на записи в няколко подстраници (например избор на предпочитания от Вас филиал в търсачката);
 • Данни за удостоверяване на потребителска идентификация след влизане с потребителски данни, за да бъде предоставен достъп до оторизирано съдържание при следващи посещения (например достъп до клиентския акаунт);
 • Събития, свързани със сигурността (например идентифициране на зачестили неуспешни опити за влизане);
 • Данни за възпроизвеждане на мултимедийно съдържание (например възпроизвеждане на (продуктови) видеоклипове, избрани от потребителя).
Предпочитания:
 • Задаване на индивидуална настройка на потребителския интерфейс, която не е свързана с постоянен идентификатор (например активен избор на език или специфичен дисплей на заявки за търсене или карти в търсачката на филиали).
Статистика:
 • Псевдонимизирани профили с информация относно използването на уеб страницата, включващи по-специално:
  – тип / версия на браузъра;
  – използвана операционна система;
  – референтен URL адрес (страницата, посетена преди това);
  – име на хоста на компютъра за достъп (IP адрес);
  – време на заявка на сървъра;
  индивидуален идентификационен номер на потребителя (потребителско ID); и
  –задействани събития на уебсайта (поведение при „сърфирането“).
 • IP адресът се анонимизира редовно, така че да не може да бъде проследен лично до Вас.
 • Ние комбинираме потребителското ID с други данни за Вас (например име, имейл адрес и т.н.) само след Вашето изрично съгласие за това. Въз основа на самото потребителско ID не можем да правим никакви заключения за Вас лично и за Вашата идентичност.
Маркетинг:
 • Псевдонимизирани профили с информация относно използването на уеб страницата, включващи по-специално:
  – IP адрес;
  – индивидуален идентификационен номер на потребителя (потребителско ID);
  – потенциални продуктови интереси;
  – задействани събития на уеб страницата (поведение при „сърфирането“).
 • IP адресът се анонимизира редовно, така че да не може да бъде проследен лично до Вас.
 • Ние комбинираме потребителското ID с други данни за Вас (напр. име, имейл адрес и т.н.) само след Вашето изрично съгласие за това. Въз основа на самото потребителско ID не можем да правим никакви заключения за Вас лично и Вашата идентичност. Споделяме потребителското ID и свързаните с него профили за използване на трети лица, ако е необходимо, чрез доставчиците на рекламни мрежи.

Правното основание за използването на бисквитки относно предпочитания, статистически анализи и маркетингови цели и подобни технологии е Вашето съгласие в съответствие с чл. 6, параграф 1, б. а) от Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу за краткост „ОРЗД“).

Правните основания за използването на функционални бисквитки и други свързани с ползването на бисквитките технологии са в чл. 6, параграф 1, б. б) и б. е) от ОРЗД, т.е. обработваме Вашите данни за целите на легитимните ни интереси, а също така и за да Ви предоставим нашите услуги в процеса на иницииране и/или изпълнение на договорни отношения.

5.1 Уеб проследяване чрез Adobe Analytics

Цел на обработването на данни/Правно основание: Информацията, която се получава на нашата уеб страница по време на ползването й (страницата, от която е файлът, името на файла, датата и часът на заявката, прехвърляното количество данни, статусът за достъп като „Файлът е прехвърлен”, „Файлът не е намерен” и т.н., описание на типа на използвания уеб браузър и анонимен IP адрес - съкратен с последните три цифри), се използва от нас за  администриране на потребителите, за статистически анализи, за адаптирането на нашите уеб страници към Вашите потребности, за показването на реклама на уеб страницата (показване на информация за продукти в съответните полета на тази уеб страница, които съответстват на Вашето поведение на кликване върху www.kaufland.bg), и за отклоняване на неправомерни заявки на нашето уеб съдържание. За целта ние използваме бисквитки, с които Вашата връзка с нашите уеб страници се управлява за периода на поместването им. Затова оторизираното от нас предприятие Adobe Systems GmbH запазва постоянна бисквитка във Вашия уеб браузър, за да създаде псевдонимизиран потребителски профил. Чрез тази постоянна бисквитка е възможно повторно разпознаване на Вашия браузър при ново посещение на тази уеб страница. Това служи за целите на рекламата, изследването на пазара и съобразеното с потребностите оформление на нашата уеб страница.

Данните, които се събират и обработват чрез технологията на Adobe Analytics, не се използват за идентификация на посетителите. Също така данните, съхранявани в бисквитката, не се използват за непосредствено установяване на самоличността на посетителя.

Правното основание, въз основа на което се съхраняват и обработват лични данни чрез постоянната бисквитка, е чл. 6, параграф 1, б. е) от ОРЗД. Легитимният интерес на Кауфланд произтича от необходимостта за оптимизиране на своята уеб страница и подобряване на рекламните дейности.

По всяко време можете да възразите, с действие на възражението занапред, срещу това събиране и съхраняване на данни от Adobe Systems GmbH с помощта на постоянната бисквитка. За целта трябва само да щракнете върху съответния линк тук (или по-долу в т. 8.6) и да отправите Вашето възражение на страницата, която ще достигнете чрез линка. В такъв случай Adobe помества във Вашия браузър постоянна бисквитка „Do not track”, така че технологията на Adobe повече не се използва.

Получатели/Категории получатели:
Когато Adobe или други доставчици на технически услуги имат достъп до Ваши данни за целите на поддръжката, с тях са сключени договори за обработване по възлагане съгласно чл. 28 от ОРЗД.

5.2 Google Conversion Tool

Цел на обработването на данни/Правно основание: Нашата уеб страница използва Google Conversion Tool за псевдонимизиран вътрешен анализ на ефективността на представените реклами. Ако от друга уеб страница чрез кликване върху налична там реклама на Кауфланд (текстови реклами, рекламни банери) достигнете до нашата уеб страница, рекламният банер от тази друга уеб страница помества бисквитка във Вашия браузър. Когато при рекламния банер става дума за възложена в Google рекламна кампания, Google помества съответната бисквитка при кликване върху рекламния банер. Кауфланд и неговите партньори в проследяването на трафика не получават информация относно това до кои други уеб страници имате и сте имали достъп. В тази връзка ние не получаваме, не събираме и не обработваме каквато и да било информация, въз основа на която да може да Ви идентифицираме или непосредствено да установим Вашата самоличност. Данните, които събираме, се използват единствено за статистически анализи с цел проследяване ефективността на нашите рекламни кампании. Бисквитките се деактивират и губят своята валидност след изтичането на 30 дни.

Правното основание, въз основа на което се съхраняват и обработват лични данни чрез използването на бисквитки, е чл. 6, параграф 1, б. е) от ОРЗД. Легитимният интерес на Кауфланд произтича от необходимостта за оптимизиране на собствената уеб страница и подобряване на рекламните дейности.

Ако не желаете да участвате в гореописания анализ, можете да деактивирате запазването на бисквитки чрез настройките на Вашия уеб браузър или като направите възражение тук  (или по-долу в т. 8.6).

Получатели/Категории получатели:
Информацията за Вас като анонимен посетител, достъпил до нашата уеб страница чрез рекламен банер на Kaufland, е получена от бисквитка, запазена на Вашия уеб браузър и обработвана анонимно от нас и от съответния наш партньор в проследяването на трафика (например Google). Ваши лични данни няма да бъдат предавани на трети лица.

5.3 Facebook Conversion технолоия

Цел на обработването на данни/Правно основание:
Използваме Facebook Conversion Pixel и Facebook Remarketing услуги на нашата уеб страница. С помощта на Facebook Conversion Pixels, ние и Facebook можем да разберем, че някой е кликнал върху нашата реклама във Facebook и така е бил пренасочен към нашата страница. Това обаче не означава, че по този начин ние получаваме информация за другите уеб страници, които посещавате. Събраната с помощта на Facebook Conversion Pixel информация служи за изготвяне на статистики относно успешността и ползването на нашите реклами във Facebook. Съобразно изложеното,  ние не събираме и не получаваме каквато и да било информация, въз основа на която да Ви идентифицираме или непосредствено да установим Вашата самоличност.

С технологията Facebook Remarketing към потребители, които са посетили нашите интернет страници, отново може да бъде насочена целева реклама на интернет страниците във Facebook. Това обаче не означава, че ние получаваме и събираме каквато и да било информация относно конкретния Facebook потребител, до когото е излъчена рекламата. Съобразно изложеното, ние не събираме и не получаваме каквато и да било информация, въз основа на която да идентифицираме конкретни потребители.  

Правното основание, въз основа на което се съхраняват и обработват лични данни, е чл. 6, параграф 1, б. е) от ОРЗД. Легитимният интерес на Kaufland произтича от необходимостта за оптимизиране на собствената уеб страница и подобряване на рекламните дейности.

Можете да възразите срещу събирането и съхранението на лични данни по всяко време. За да направите това, е необходимо просто да кликнете тук (или по-долу в т. 8.6) и потвърдите възражението си на страницата, към която сте препратени.

Подробна информация за целите и обхвата на събирането и обработването на Вашите лични данни от Facebook, както и възможностите за настройка за защита на Вашата лична сфера във Facebook ще намерите в Политиката за защита на лични данни на Facebook. Също така, чрез приложението Digital Advertising Alliance в САЩ, чрез приложението Digital Advertising Alliance of Canada в Канада, чрез приложението European Interactive Digital Advertising Alliance в Европа или чрез настройките на Вашето крайно устройство, Ви се предоставя възможност за деактивиране, така че да не Ви се показват базирани на интересите онлайн реклами от Facebook и други участващи фирми.

Получатели/Категории получатели: С помощта на Facebook Conversion Pixels, ние и Facebook можем да разберем, че някой е кликнал върху нашата реклама във Facebook и така е бил пренасочен към нашата страница. Генерираната от бисквитката и/или графиките информация относно Вашето ползване на тази уеб страница се изпраща до сървър на Facebook в САЩ и се съхранява там. Facebook използва получената по този начин информация, за да направи анализ на Вашето потребителско поведение във връзка с реклами във Facebook. Facebook евентуално предоставя тази информация и на трети лица, когато това е определено в закон или когато трети лица обработват тези данни от името на Facebook. Facebook не свързва Вашия IP адрес с други съхранени от Facebook данни.

5.4 Ретаргетиране и анализ на ефективността на рекламите чрез Double-click технологии

Цел на обработването на данни/Правно основание: Ние също така използваме Double-Click технологии за ретаргетиране на нашата уеб страница. Целта на Double-Click технологията е да разпознае предишните посетители на уеб страниците на Double-Click рекламодатели (уеб страници, приложения и бюлетини) за излъчването на персонализирани рекламни банери. Double-Click използва бисквитки, които не позволяват идентификация на посетителите на уеб страницата.

Правното основание, въз основа на което се съхраняват и обработват лични данни, е чл. 6, параграф 1, б. е) от ОРЗД. Легитимният интерес на Kaufland произтича от необходимостта за оптимизиране на собствената уеб страница и подобряване на рекламните дейности. Може да възразите срещу събирането и обработването на лични данни, като използвате бисквитката Sizmek по всяко време. Трябва единствено да кликнете тук  (или по-долу в т. 8.6) и да потвърдите възражението си на страницата, до която сте препратени.

Получатели/Категории получатели: В момента, в който използвате същия уеб браузър, за да посетите други уеб страници, чиито оператори са Sizmek рекламодатели, информацията на постоянната Double-Click бисквитка е достъпна за тези оператори на уеб страници (посетени чрез използвания браузър), за да бъде излъчено съдържание с рекламна цел чрез рекламни банери, съобразено с нуждите на потребителя.

5.5 Срок за съхранение/Критерии за определяне на срока за съхранение при използване на бисквитки

Срокът за съхранение при използване на бисквитки може да бъде намерен в нашата Политика за бисквитки. Ако в колоната „Процес“ е посочено „Постоянно“, бисквитката се съхранява за постоянно, докато съгласието за обработване на лични данни не бъде оттеглено, респективно не бъде направено възражение от страна на субекта на данни.

5.6 Обобщение на всички възможности за възражение

Изброените по-долу технологии за проследяване и анализ по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД са включени в нашата уеб страница. Вие можете да възразите срещу използването им с действие занапред, като кликнете върху съответните линкове:

 • За услуги от Adobe Webtracking System – кликнете тук.
 • За услуги от Google Conversion Tool – кликнете тук;
 • За услуги от Facebook conversion технологията – кликнете тук;
 • За  услуги, свързани с ретаргетиране и анализ на ефективността на рекламите чрез Double-click технологии – кликнете тук.

6. Използване на „бисквитки” (Cookies) при кандидатстване

В нашата онлайн система за кандидатстване се използват така наречените „бисквитки”. Бисквитките са малки текстови файлове, които се изпращат на Вашето крайно оборудване (персонален компютър, преносим компютър, смартфон или таблет) при посещение на този уебсайт от нашия уеб сървър и там се съхраняват на използвания от Вас интернет браузър. Използваните бисквитки могат да изпълняват различни функции. Следните подраздели ще Ви информират относно отделните цели на различните бисквитки, които могат да бъдат използвани.

Освен другото: Вие можете да настроите браузъра си така, че да Ви информира за разполагането на бисквитки. Чрез този метод използването на бисквитките ще бъде прозрачно за Вас. Освен това можете да адаптирате настройките на браузъра, така че той изобщо да не приема бисквитки, или да отхвърля бисквитки от отделни доставчици. Все пак ние искаме да Ви обърнем внимание, че по този начин при определени обстоятелства могат да бъдат нарушени функциите на нашата онлайн система за кандидатстване.

Цел на обработката на данни / правно основание: FПри използването на нашата онлайн система за кандидатстване се получава следната информация:

 • страницата, която е била отворена преди това (Referrer-URL);
 • страницата от която е изискан файлът;
 • име на файла;
 • дата и час на извикването;
 • прехвърлено количество данни;
 • статус на достъпа като „Прехвърляне на файл“, „Файлът не е открит“ и т.н.;
 • описание на типа на използвания уеб браузър;
 • анонимизиран IP адрес, съкратен с последните три цифри посредством програма Adobe Analytics.

Ние ще използваме тази информация за направляване на потребителя, за статистически анализи, адаптиране на нашия уебсайт за кариери спрямо Вашите потребности и за защита от нерегламентирани извиквания на нашия уебсайт.

Затова използваме бисквитки, с помощта на които се управлява Вашата връзка с нашия уебсайт за кариери по време на сесията. Освен това посредством дружеството Adobe Systems GmbH, на което ние сме възложили тази задача, във вашия интернет браузър се слага една постоянна бисквитка, с цел създаване на псевдонимизиран потребителски профил. Именно чрез тази постоянна бисквитка става възможно повторното разпознаване на Вашия браузър при повторно посещение на нашия уебсайт за кариери. Това ни е от особена полза при проучването на пазара и в стремежа ни да усъвършенстваме нашия уебсайт за кариери така, че да отговори на търсенето и потребностите на нашите потребители.

Получените с технологията Adobe-Analytics данни не се използват за личното идентифициране на посетителите на нашия уебсайт за кариери. Съхранените в бисквитката потребителски данни не се събират заедно с лични данни относно носителя на псевдонима. Правното основание за това съхраняване на данни и за използването на бисквитки е чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗД. Законовият интерес на Кауфланд произтича от интереса към възможността за оптимизация на собствената му страница. Вие можете да възразите срещу това получаване и съхраняване на данни посредством постоянната бисквитка от страна на „Адоб системс” ГмбХ  по всяко време с действие за бъдещето. За тази цел трябва единствено да кликнете върху съответния линк тук и да потвърдите своето възражение върху появяващия се чрез него уебсайт. В такъв случай „Adobe” поставя във Вашия браузър постоянна бисквитка от типа „Do not track“, така че технологията „Adobe” да не бъде използвана занапред.

Получател / Категории получатели: В рамките на обработването на данни Вашите данни се разкриват / предават в Kaufland единствено на отговарящите за поддържането на този уебсайт отдели. В случай, че Adobe Systems GmbH или други технически доставчици имат достъп до данните с цел поддръжка, ние сключваме с тях договори за обработка на поръчките по силата на чл. 28 от ОРЗД.

Срок на съхранение / Критерии за определяне на срока на съхранение: Бисквитките по време на сесията се изтриват след съответното приключване на Вашата интернет сесия (затваряне на програмата на браузъра). Постоянните бисквитки остават съхранени във Вашия браузър докато не предприемете ръчно изтриване.

7. Използване на дигитален асистент

Имаш възможност да използваш нашия дигитален асистент, базиран на текст.

7.1 Дигитален асистент

Цел на обработването на данни/ правно основание: Взаимодействието с Дигиталния асистент е чрез кариерната уебстраница на Кауфланд и чрез терминалите за съхранение.

Дигиталният асистент предлага три функции:

 • Отговор на въпроси
 • Търсене на позиции
 • Кандидатстване

При функциите "Често задавани въпроси" и "Търсене на позиции" се обработват следните категории данни:

 • Данни, които сървърът запаметява при използването на Дигиталния асистент (между които дата и продължителност на ползването, данни на използваното крайно устройство, както и анонимизиран потребителски идентификационен номер),
 • текстовите съобщения, които си набрал в Дигиталния асистент,
 • лични данни, които посочваш доброволно, без поискване от страна на Дигиталния асистент (например твоето име).

Всички получени данни се анонимизират автоматично директно след тяхната регистрация в рамките на секунда, така че Kaufland не може да направи заключения за твоята самоличност. Предоставянето на данните е доброволно. Обработването на данните е предпоставка за неограничено функциониране на Дигиталния асистент.

В рамките на функцията "Кандидатстване" се събират лични данни. Става въпрос за име и фамилия, електронна поща, телефонен номер и държава. В зависимост от позицията се задават въпроси и по предварителен избор.  По избор може да се дадат информации за пол, регистрация в базата данни с кандидатури, за видимостта на профила или за служители, които те препоръчват. Освен това имаш възможност да качиш своята автобиография и други документи за  кандидатстване. Данните се прехвърлят в нашата онлайн-система за кандидатстване. Информация за нея, както и за сроковете за изтриване в системата може да видиш в точка 3. Данните не се запаметяват в чат-бота. Всички получени данни се анонимизират автоматично директно след тяхната регистрация в рамките на секунда, така че в чат-бота не може да се правят заключения за твоята самоличност. Качените документи се запаметяват временно, за кратко и след това незабавно отново се изтриват.

Правно основание за описаната обработка на данни е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Легитимният интерес на Кауфланд произтича от необходимостта за подобряване на комуникацията.

7.2 Протоколи на уеб сървъра

За да гарантираме сигурността на нашите ИТ-системи, когато използваш Дигиталния асистент, стандартно обработваме датата и продължителността на твоето посещение, както и броя на запитванията. Тази регистрация на данни е изключително анонимизирана.

Правно основание за описаната обработка на данни е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Легитимният интерес на Кауфланд произтича от необходимостта да гарантираме на сигурността на ИТ-системите.

7.3 Създаване на Дигиталния асистент според потребностите

Ние не правим оценка на лични данни. За да създадем Дигиталния асистент така, че да е лесен за ползване, да подобрим качеството на обслужване или евентуално да отстраним съществуващи грешки, ние анализираме използването на Дигиталния асистент единствено чрез анонимизирани данни. Така например може да се доразвие разпознаването на фразите и Дигиталния асистент да се обогати с нови функции.

7.4 Определяне на срока за запаметяване

При използването на Дигиталния асистент ние не запаметяваме твоите лични данни.

8. Google reCAPTCHA

Цел на обработване на данните/ Правно основание: Използваме Google reCaptcha на нашите уеб страници, за да ги защитим заедно с Вашите данни, както и да осигурим предаването на Google reCaptcha формуляри. Използването на Google reCaptcha служи за предотвратяване на автоматизирани взаимодействия с уеб страницата, напр. чрез автоматизирано подаване на формуляри, а не чрез човешка намеса.

Правно основание за обработването на данни е Вашето съгласие по смисъла на с чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

По всяко време може да оттеглите съгласието си, с действие на оттеглянето занапред, чрез настройките на „бисквитките“.

При използването на Google reCaptcha обработваме Вашия IP адрес и го предаваме на Google. Google осъществява автоматична проверка дали IP адресът е на потребител (човек) или на автоматизиран софтуер (напр. бот), като го сравнява с IP адреси, които в миналото са могли да бъдат причислени на бот или други подобни. По този начин се опитваме да предотвратим или открием на ранен етап атаки срещу нашата уеб страница и Вашите данни, които могат да се осъществят от автоматизиран софтуер, който тества различни комбинации от потребителско име/ парола, застрашава сигурността на нашата уеб страница чрез масово предаване на данни във формуляри или извършва подобни атаки. Резултатът, определен от Google, се предава обратно към нас, като го съхраняваме с цел документиране на евентуални атаки от ботове или други подобни на нашите уеб страници.

При използването на Google reCaptcha се задават бисквитки от страна на доставчика, които може да не са необходими за предоставянето на услугите на Google reCaptcha. Повече информация относно бисквитките може да откриете в Раздел 9 от Основните принципи за защита на данните на www.kaufland.bg.

Google също така обработва данните и за свои собствени цели. Повече информация за Google reCaptcha ще откриете на следния адрес: https://policies.google.com/privacy.

Получатели/ Категории получатели: С всички получатели, обвързани с инструкции, са сключени договори за обработване на данни по възлагане съгласно чл. 28 от ОРЗД. Това означава, че получателите обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и по-специално се изключва обработката за цели, различни от изброените по-горе.

Предаване на получатели в трети страни: При определени обстоятелства може да се наложи да предадем Вашите лични данни на получатели в трета държава или в няколко трети държави извън Европейския съюз (ЕС)/Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Проверката с помощта на Google reCaptcha се извършва от Google Cloud Platform LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, САЩ, чрез предаване на посочените по-горе данни в САЩ.
Европейската комисия е приела решение относно адекватното ниво на защита, осигурявано от някои трети държави. Списък с третите държави с решение относно адекватно ниво на защита ще откриете тук.

За доставчиците на услуги със седалище в САЩ това важи само ако предаването на данни се извършва при спазване на Рамката за защита на личните данни между ЕС и САЩ от 10 юли 2023 г. (DPF). Такъв е случаят с този получател.

Срок на съхранение/критерии за определяне на срока на съхранение: При използването на услугата reCaptcha не съхраняваме вашия IP адрес.

Google съхранява IP адреси обичайно за период от няколко часа, за да определи дали заявките, генерирани чрез съответния IP адрес, се причисляват на човек или бот. След това IP адресите, класифицирани като безвредни, се изтриват. IP адреси, класифицирани като ботове, се съхраняват за период до 50 дни, за да се разпределят директно повтарящи се заявки.

9. Криптиране

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност, за да можем да защитим Вашите данни възможно най-добре от нежелан достъп до тях. Наред с подсигуряването на операционната среда използваме също така и методи на криптиране. Посочената от Вас информация се пренася в криптирана форма с помощта на SSL-протокол (Secure Socket Layer) и се проверява по отношение на автентичността й с цел предотвратяване злоупотребата с данни от страна на трети лица. Признаците, по които можете да разпознаете това са, че в лентата за статуса на Вашия браузър символът катинар е затворен и редът с адреса започва с „https“

10. Вашите права като субекти на данните

Съгл. чл. 15 пар. 1 от ОРЗД Вие имате право по всяко време и безплатно да получите информация относно Вашите лични данни, които са съхранени при Kaufland.

Освен това съгл. чл. 16 от ОРЗД Вие имате правото да изисквате корекция на съхранени Ваши неверни данни.  

В крайна сметка съгл. чл. 17 от ОРЗД Вие имате право да изисквате изтриването на данни, ако ние не трябва повече да съхраняваме данните (например тъй като данните повече не са необходими за решението за назначаване или тъй като Вие се отказвате от даденото си съгласие).

Ако обработването на данните се извършва въз основа на чл. 6 пар. 1 букви д) или е) от ОРЗД, съгл. чл. 21 от ОРЗД Вие имате право на възражение. Ако Вие възразите срещу обработването на данните, то няма да се извършва за в бъдеще. Това не важи, ако администраторът на лични данни може да докаже, че съществуват убедителни законови основания за по-нататъшното обработване, които имат предимство пред интересите на субекта на данните от възражение.

Ако Вие самите сте предоставили обработените данни, имате право на пренасяне на данните съгл. чл. 20 от ОРЗД.

Ако обработването на данните се извършва въз основа на съгласие по силата на чл. 6, пар. 1, буква а) или чл. 9, пар. 2, буква a) от ОРЗД, Вие по всяко време можете да се откажете от  съгласието с действие за в бъдеще. Правомерността на досегашното обработване остава непроменена.

При неизяснени въпроси или в случай на оплаквания във връзка с посочените по-горе случаи моля обръщайте се в писмен вид или по електронна поща към длъжностното лице относно защитата на личните данни.

Всеки субект на данните независимо от друго средство за административна или съдебна защита има право на обжалване в надзорен орган, когато субектът на данните е на мнение, че обработването на съответните лични данни нарушава ОРЗД (чл. 77 от ОРЗД). Субектът на данните може да предяви това право в надзорен орган в държавата членка на обичайно местопребиваване, работно място или място на предполагаемото нарушение.

11. Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на личните данни на Kaufland, както следва:

На e-mail адрес : dataprotection@kaufland.bg

Адрес за кореспондениция с Длъжностното лице по защита на данните:
ул. „Скопие“ 1А
1233,  гр. София